És una actuació, emmarcada dins el Pla Educatiu d’Entorn de Les Roquetes,  impulsada des L’Escola Les Roquetes, i oberta a la resta d’escoles del nucli de Les Roquetes.

El curs passat el Pla Educatiu d’Entorn va destinar una dotació econòmica, per poder equipar aquest nou ESPAI de JOC dins l’Escola Les Roquetes. Una inversió feta en col·laboració amb el  Servei d’Igualtat de l’ajuntament.

En aquest espai es vol treballar l’estimulació de l’ús de la llengua catalana,  i té com a objectiu principal la millora de l’habilitat comunicativa dels nostres infants.

El programa de treball dins l’aula està basat en reforçar la capacitat comunicativa a partir de l’ús pragmàtic del català. I es fa a través de jocs que necessitin utilitzar vocabulari en català i estructurar frases per poder jugar. D’aquesta manera, es va assolint i reforçant l’ús d’aquesta llengua entre els infants.

S’ha considerat important fer-ho amb alumnes de 1er i 2on, ja que és en aquestes edats quan es va fent l’aprenentatge de la lecto-escriptura, per tant, es necessari tenir coneixement de la llengua catalana i així assegurar l’èxit en els aprenentatges.

El funcionament de l’espai està basat en una prèvia selecció d’alumnes, feta per part de les escoles, que no parlen català i no tenen referents a casa o a l’entorn més proper, per a que facin una hora de joc de 16: 45h a 17: 45h (amb servei d’acollida de 16:30 a 16:45).