XERREM JUNTS

Espais socials de trobada i comunicació en català

EN QUÈ CONSISTEIX?

El projecte Xerrem Junts promou la creació d’espais socials de trobada i comunicació de persones adultes en català. A través d’aquesta iniciativa, persones que estan aprenent l’idioma es troben setmanalment amb persones voluntàries catalanoparlants per practicar la parla.

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) és una organització autogestionada i arrelada al territori que treballa per fomentar l’ús social del català i afavorir la cohesió i la interculturalitat a través de la llengua. I es cerca persones voluntàries juntament amb les entitats col·laboradores, les forma, les acompanya a l’inici dels grups i en fa un seguiment mitjançant visites, trobades i sessions de formació contínua.

QUÈ S’HI FA EN AQUESTS ESPAIS?

Immergir-se en el català mitjançant la conversa col·loquial. Durant les sessions, els assistents tenen ocasió de parlar força en català i rebre les ajudes que els calgui per part de les persones dinamitzadores per fer-ho amb eficàcia i correcció.

QUIN TIPUS DE DESTINATARIS ATÉN?

Persones que viuen en zones amb baix nivell d’ús del català, que no accedeixen a l’educació formal per motius diversos o que hi accedeixen però necessiten entorns d’ús per practicar-lo.

Hi ha diferents graus de necessitat:

 

  • El projecte JUNTS per a persones que parteixen d’un desconeixement absolut del català.
  • El projecte JUNTS AVANÇAT per a les que tenen suficient comprensió però no l’han parlat mai.
  • El projecte XERREM per a les que ja el parlen però tenen mancances de fluïdesa o de bagatge lingüístic.

ON HO FEM?

AULARI BLANC

Dimarts i Dijous - 15:15h a 16:15h


ESCOLA MEDITERRÀNIA
Dilluns i Dimecres - 15:15h a 16:15h

INSCRIPCIONS:

Gratuït

valms@santperederibes.cat