Preinscripció escolar

PREVISIÓ DE LES DATES DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ QUE ESTABLEIX EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ PER AL CURS ESCOLAR 2023-2024.

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/detalls/noticia/dates-preinscripcio-2023-2024

 

PORTES OBERTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentació de sol·licituds de preinscripció

 

LLARS D'INFANTS MUNICIPALS:  del 8 al 19 de maig de 2023.

EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE I EDUCACIÓ PRIMÀRIA: del 6 al 20 de març.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO): del 8 al 20 de març.

BATXILLERAT:  del 19 al 25 d'abril de 2023.

CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ:

•Alumnat amb continuïtat d'escolarització (en general, que cursa quart d'ESO a l'actualitat): del 12 al 18 d'abril.

•Resta d'alumnat: del 9 al 15 de maig.

CICLES D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE GRAU MITJÀ:  del 12 al 18 d'abril i del 9 al 15 de maig.

CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE GRAU SUPERIOR:  del 26 de maig a l'1 de juny.

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ: del 2 al 12 de maig de 2023.

 

Podeu consultar la informació referent a les preinscripcions a les pàgines webs de les escoles, instituts i llars d'infants del nostre municipi en els següents enllaços:  

 

Característiques de l'accés a cada nivell educatiu: