Petició d'ús d'equipaments esportius

Per sol·licitar l'ús dels equipaments i instal·lacions esportives municipals, cal posar-se en contacte amb cada gestor de l'equipament. Els concessionaris són els encarregats de donar resposta per autoritzar-ne el seu ús o bé us adreçaran als Servei d'Esports en el cas que sigui necessari.

En el cas de les instal·lacions esportives gestionades directament per l'ajuntament, les persones usuàries que vulguin utilitzar-les hauran d'adreçar-se al Servei d'Esports mitjançant instància general registrada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Aquestes són:

  • Pavelló poliesportiu de Ribes (i la seva pista annexa).
  • Pista poliesportiva de Sant Agustí.
  • Pistes poliesportives escolars.