Formació i treball

A través de polítiques actives en aquest àmbit, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes treballa per afavorir la formació i la inserció laboral de persones que tenen la necessitat d'incorporar-se al mercat laboral, professionalitzar-se o ampliar coneixements. Un dels principals objectius és millorar l'ocupabilitat de les persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació o subsidi.

 

ATENCIÓ!! PROGRAMA FOAP INICI NOU CURS GENER 2020: OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS

Oferta Formativa per al curs 2019-2020 per part del Servei d'Ocupació de Catalunya (formació 100% subvencionada).

Certificat de professionalitat en OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS.

Durada: 430 hores més 40h de pràctiques.

INICI: GENER 2020 FINAL: MITJANS JUNY 2020

PRÀCTIQUES: 2 setmanes al juny 2020

HORARI: Matí, de dilluns a divendres de 9 a 14h

 

Competència general:

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

 

Unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat:

1: Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic.

2: Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs de l'organització.

3: Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

 

Continguts:

 

Durada de la formació associada: 430 hores més 40 hores de pràctiques

 

MF0969_1: Tècniques administratives bàsiques d'oficina (150 hores).

UF0517: Organització empresarial i de recursos humans (30 hores).

UF0518: Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria en l'empresa (30 hores).

UF0519: Gestió auxiliar de documentació economicoadministrativa i comercial (90 hores).

 

MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació (120 hores).

UF0520: Comunicació en les relacions professionals (50 hores).

UF0521: Comunicació oral i escrita en l'empresa (70 hores).

 

MF0971_1: (Transversal) Reproducció i arxiu (120 hores).

UF0513: Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic (60 hores).

UF0514: Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic (60 hores).

 

FCO: Formació complementària obligratòria: (40 hores)

  • Prevenció de riscos laborals (30 hores)

  • Tècniques de recerca de feina, Medi ambient (10 hores)

     

MP0112: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals (40 hores).

 

Àmbit professional:

Aquest professional desenvolupa la seva activitat per compte d'altri, en qualsevol empresa o entitat del sector privat o públic, principalment en oficines, despatxos o departaments d'administració o serveis generals. Està present en tots els sectors productius, així com en l'Administració pública, i destaca pel seu alt grau de transectorialitat.

 

Ocupacions o llocs de treball relacionats:

Operadors/ores de central telefònica.

Teleoperadors/ores.

Recepcionistes-telefonistes en oficines, en general.

Empleats/ades de finestreta de correus.

Classificadors/ores-repartidors/ores de correspondència.

Ordenances.

Taquillers/Taquilleres.

Auxiliar de serveis generals.

 

Requisits d’accés:

Majors de 16 anys.

Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de l’inici del curs. Cal tenir actualitza la inscripció.. El curs s’adreça prioritàriament a persones aturades, tot i que també hi poden accedir persones que estiguin en actiu. En els dos casos, cal estar inscrit. Requisit acadèmic: NIVELL 1: No requereix d’uns estudis d’entrada. No obstant, la formació sempre té una part teòrica, no únicament pràctica i per això es recomana, com a mínim, un nivell de certificat d’estudis o equivalent (saber llegir, escriure i fer comptes senzills).

 

Preinscripcións: https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/DetallCurs.do?idCurs=357531#.XaXUVlCvcM0.gmail

MÉS INFORMACIÓ: 93-810 92 10.

 

Aquest programa està cofinançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu.