Projectes innovadors i experimentals

 

El Programa de projectes innovadors i experimentals que lidera l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Ajuntament de Sitges i el Consell Comarcal en representació dels Ajuntaments de Cubelles, Olivella i Canyelles, pretén millorar l’activitat de l’àmbit dels serveis, més concretament del sector sociosanitari, neteja i personal empleador de llar, així com personal que té cura de persones, generadors d’ocupació al territori, mitjançant la cooperació público-privada i possibilitar la inserció sociolaboral de les persones més vulnerables. El programa té una duració d’un any,  des d'octubre 2022 fins a octubre 2023. 

 

Informació per les persones usuàries:

 

L’objectiu del projecte és donar suport al procés de recerca de feina a persones interessades en orientar i/o continuar desenvolupant el seu objectiu professional en els sector serveis, un dels sectors amb més demanda laboral de la comarca.

S’ofereix ajuda a les persones participants a incorporar-se al món laboral mitjançant accions d’orientació, assessorament, informació i formació adaptades a cada cas.

 

Els requisits per participar en el programa són els següents:

 

  • Persones en situació d’atur o millora de feina prioritzant les persones aturades de llarga durada.
  • Estar inscrit a l’oficina de treball com a demandants d’ocupació o com a millora de feina.
  • Domiciliats a la comarca del Garraf.
  • Interès per l'àmbit dels serveis: Sector sociosanitari i/o del sector neteja i/o cura de les persones.

 

Si esteu interessats/ades en participar en el programa podeu enviar e-mail:  ocupacio@santperederibes.cat 

 

Informació per les empreses Sector Serveis (neteja i sociosanitari) de la comarca del Garraf

El Programa d’innovació en el teixit empresarial posarà en marxa noves tècniques i metodologies per donar respostes a les necessitats reals del mercat de treball i dels empleadors del sector serveis emfatitzant el sector sociosanitari, neteja i empleadors de la llar i/o cura de les persones de la comarca del Garraf. S’oferirà formació, assessorament i suport a l’activitat empresarial per tal d’obtenir millors resultats i facilitar al màxim la incorporació de les persones aturades o més desfavorides.

El programa es desglossa en tres parts:

  1. Sensibilització del sector per la millora de les condicions laborals: Prospecció d'empreses i empleadors, Itinerari Personalitzat d’Empresa, Accions de seguiment a les empreses i als empleadors de personal de la llar, definició de perfils professional, gestió d’ofertes

 

  1. Com triar a la persona que necessites: Formació de selecció de personal per  competències, Formació en Contractació Laboral i contractes de la llar i/o cura de persones, informar de subvencions i/o ajudes en aquestes contractacions, elaborar un Pla formatiu a mida i generar borses de treball.

 

  1. Bones Pràctiques en el Sector: Espai de reflexió i conscienciació (bones pràctiques) de les condicions laborals en el sector.

Les empreses que desitgin ser participants del programa podeu enviar un e-mail:  ocupacio@santperederibes.cat o porterorl@santperederibes.cat

 

   

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals”.