Mediació

El Centre de Mediació i Convivència Ciutadana de Sant Pere de Ribes té com a finalitat posar a l'abast de la ciutadania eines basades en el diàleg per la resolució col·laborativa dels conflictes de convivència. Es tracta, doncs, d'un espai que opera per la prevenció de la violència i per la millora de la cohesió social, responent al dret del ciutadà/na a tenir un espai adequat (neutral, confiable i segur) per resoldre els problemes entre privats.

Aquest servei és especialment eficaç en l'àmbit de la convivència veïnal i familiar, i que la resolució d'aquest tipus de conflictes precisa d'una intervenció que vagi més enllà de les actuacions merament pal·liatives. Per transformar aquestes situacions conflictives en un nou escenari favorable per a tothom, cal un canvi radical d'enfocament que transcendeixi la mera contenció i resolució del conflicte, sovint necessària però no suficient.

Actualment aquest servei s'ha ampliat per reforçar, reconduir i reformular determinades relacions contractuals que tenen per objecte l'habitatge i la preservació del mateix.

Amb el suport de la Diputació de Barcelona.