Policia Local

La Policia Local és un servei de l'Ajuntament, que forma part dels àmbits competencials de la regidoria de Governació, que ofereix prestacions directes a la ciutadania i que obre una via de comunicació immediata amb l'administració local gràcies a la seva presència continuada a la ciutat.

El seu objectiu és ajudar, protegir i informar la ciutadania de Sant Pere de Ribes per aconseguir el millor clima de benestar possible, ja que s'ocupa de millorar la qualitat de vida de la ciutat a través del desenvolupament de les seves competències en matèria de seguretat ciutadana, trànsit, civisme, serveis assistencials, educatius, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Telèfon URGÈNCIES: 900 700 091

 

Oficina de Ribes

C/ Major, 110 (Masia Can Puig)

08810 Ribes - Sant Pere de Ribes

Tel. 93 896 73 37 - Fax. 93 896 73 36

plocal@santperederibes.cat

Oficina de les Roquetes

Pl. Vinya d'en Petaca, s/n

08812 Les Roquetes - Sant Pere de Ribes

Tel. 93 810 92 37 - Fax. 93 896 73 36

plocal@santperederibes.cat