Multes i sancions

Els incompliments de les ordenances municipals o de la normativa de trànsit al municipi  estan sotmeses a la imposició de sancions als infractors.

El cobrament de multes i sancions està delegat a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que ofereix diferent modalitats de pagament. També disposeu d'un termini de 20 dies naturals per presentar al·legacions.