Prevenció i seguretat ciutadana

L'article 104 de la Constitució estableix que "les forces i cossos de seguretat tenen per missió protegir el lliure exercici dels drets i de les llibertats i garantir la seguretat ciutadana". La seguretat s'identifica amb un estat/entorn pacífic on la ciutadania pot conviure democràticament, perquè són respectats els seus drets, llibertats i béns.

  • Intervencions d'urgència

Ens comprometem a arribar a qualsevol lloc dels nuclis urbans on hi hagi situacions greus el més ràpidament possible, entorn als deu minuts.

  • Presència policial al territori

Per tal d'acostar la policia a la ciutadania de Sant Pere de Ribes es continuarà potenciant la policia de proximitat, que dóna cobertura a les zones de Ribes i les Roquetes, amb demarcacions concretades i variables per zones de densitat demogràfica, concentració de comerços, o bé per casuística de conflictivitat.

Mantindrem així mateix un servei de vigilància alternatiu per les zones de les urbanitzacions.

  • Protecció a actes culturals i esportius

Ens comprometem a protegir amb la presència policial necessària (d'acord amb el criteri fixat per la Prefectura) tots els actes en què es demani la nostra presència, sempre que hagin estat autoritzats pel servei competent de l'Ajuntament.

  • Prevenció del petit tràfic i consum de drogues

Es farà un control preventiu de la venda i consum de drogues en petita escala mitjançant un augment de la presència policial en els punts més conflictius o més sensibles.