Per tal de donar una resposta adequada a les necessitats actuals, el Servei de Tinença responsable i Benestar animal de l’Ajuntament té establertes diferents línies d'actuació. El seu desenvolupament pretén promoure la consolidació progressiva de la tinença responsable d'animals de companyia, garantir la salubritat pública, i, a el mateix temps, vetllar per la convivència i la protecció dels animals de companyia a les ciutats, d'acord amb el que estableix l' Decret Legislatiu 2/2008 , pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Protecció dels Animals.

 

Algunes de les línies d’actuació són:

 

Per gestionar tràmits relacionats amb la tinença responsable d'animals, com ara el cens o la gestió de gossos potencialment perillosos, heu d'adreçar-vos a l'oficina d'atenció ciutadana de l'ajuntament. L'atenció presencial només es realitza amb cita prèvia, que es pot demanar:

1.- En línia a https://citaprevia.santperederibes.cat/

2.- Per correu electrònic a oacribes@santperederibes.cat oaclesroquetes@santperederibes.cat.