Gossos potencialment perillosos

              

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més de les circumstàncies següents:

· Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
· Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
· Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuament:

Akita Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasileiro, Mastí Napolità, Pit Bull, gos de presa canari, Rottweiler, Sttafordshire Bull Terrier, Terrier Staffordshire americà i Tosa japonès (Tosa Inu).

· Gossos que es corresponguin amb totes o la majoria de les característiques següents:

a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.

b) Caràcter marcat i gran valor.

c) Pel curt.

d) Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, altura a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 Kg.

e) Cap voluminós, cuboide, robusta, amb el crani ample i gran, galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.

f) Coll ample, musculós i curt.

g) Pit massís, ample, gran, profund, costelles arcades i llom musculat i curt.

h) Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

· Per tenir o passejar un gos potencialment perillós cal una llicència administrativa que s'emet a l'ajuntament on el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat.

· Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos es requeriran els següents requisits:

1) Ser major d’edat.

2) Els titulars hauran d’inscriure els gossos en el registre censal del municipi.

3) Els gossos hauran de dur el xip identificatiu.

4) S’haurà de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import no inferior a 150.253 euros.

5) No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, d’acord amb l’article 3 del Decret 170/2002, d’11 de març.

6) Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb l’article 3 del Decret 170/2002, d’11 de març.

7) Certificat negatiu d’antecedents penals, d’acord amb l’article 3 del Decret 170/2002, d’11 de març.

 

· La llicència tindrà un període de validesa d’un any. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits a l’ordenança municipal vigent.

  

Podeu ampliar la informació sobre els gossos que es consideren potencialment perillosos i les especificacions a tenir en compte aquí.