Voluntariat

Mesures i criteris de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes per realitzar voluntariat social durant el temps que durin les mesures establertes per les autoritats sanitàries pel control de la infecció del SARS-CoV-2 en actuacions vinculades a les competències dels Serveis Socials Bàsics. 

La situació d’emergència sanitària decretada per les autoritats i les mesures acordades per contenir la propagació del virus COVID-19 requereix que els poders públics organitzin i implementin els dispositius professionals i tècnics necessaris per fer front a la situació. 

Les repercussions o conseqüències derivades de les mesures adoptades davant l’excepcionalitat poden repercutir clarament -i de manera molt significativa - sobre persones en risc i col·lectius vulnerables, els quals mereixen una atenció especial i l’activació d’accions específiques. Aquestes accions han de poder articular-se de manera que siguin efectives, per la qual cosa, la coordinació amb les autoritats públiques és essencial i imprescindible. 

Aquesta solidaritat i capacitat de mobilització s’ha vehiculat sovint des del teixit associatiu i des de la resta d’entitats que operen en el nostre país, però també a través d’iniciatives i plataformes informals, de cooperació i col·laboració ciutadana i de bon veïnatge.

En aquests moments d’emergència sanitària sorgeixen ja nombroses iniciatives de la societat civil organitzada i no organitzada que es posen en marxa per oferir el seu temps i les seves capacitats al servei dels més vulnerables. 

És necessari que: 

  1. Les iniciatives estiguin coordinades pels poders públics locals competents en funció del seu àmbit d’actuació en aquest cas els Serveis Socials, Salut, Gent Gran.
  2. Les iniciatives es comuniquin oportunament a l’autoritat competent per a la necessària coordinació.
  3. Les iniciatives respectin estrictament les instruccions i recomanacions dels poders públics sanitaris i d’ordre públic, per garantir la seguretat de totes les persones participants.
  4. Les iniciatives articulin accions que puguin desenvolupar-se des de l’acció voluntària no professional, complementant l’acció dels i les professionals competents per fer-ho.
  5. Les iniciatives estiguin en permanent contacte amb les autoritats locals. 

És recomanable que: 

Les entitats socials del territori, que disposen de les eines, protocols i expertesa per vehicular equips de voluntariat, es coordinin amb les autoritats locals competents. Les persones voluntàries integrades en les entitats socials cal que segueixin les indicacions de les seves entitats a l'hora de portar a terme les seves accions.

 

CRITERIS PER PODER FER VOLUNTARIAT VINCULAT AMB L'ATENCIÓ SOCIAL 

Cap persona o entitat podrà realitzar voluntariat vinculat a les competències de Serveis Socials Bàsics, sense prèvia autorització de l'Ajuntament. Per demanar autorització cal trucar al telèfon habilitat per a aquesta gestió. 

Criteris que utilitzarà l'Ajuntament per autoritzar voluntariat:

Qui pot fer de voluntari/ària: 

Persones sense cap símptoma de menys de 45 anys i més de 18 anys. 

Resten excloses de realitzar voluntariat social: 

- Les persones més grans 45 anys i més joves de 18 anys.

- Persones amb qualsevol malaltia (inclou malalties psicològiques i mentals).

- Dones embarassades i persones incloses en els col·lectius de risc.

- Totes les persones que estiguin dins del registre central de delinqüents sexuals.

Per fer voluntariat amb infants i adolescents s'haurà de presentar el certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals (es pot realitzar la gestió per internet). 

Mesures d’higiene personal