Web Content Display Web Content Display

   

Apropa’t als Indians de Ribes

 

CAN MIQUELÓ

1869

La casa fou construïda per Sadurní Bertran Miret.

A les cèdules de veïnatge de 1869 consta que viu al carrer Rocas
(c .del Pi) i que es dedica al comerç.

 

 

Descripció de l’edifici:

Edifici entre mitgeres situat al carrer del Pi. És de planta rectangular i s'estructura en tres crugies.

Consta de planta baixa i dos pisos i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos, definits per obertures d'arc pla arrebossat que s'emmarquen amb motllures.

Les obertures de la planta baixa són d'arc escarser arrebossat, amb el portal central d'arc escarser de pedra. Els finestrals del primer pis tenen sortida a balcons de baranes forjades, que queden suportats per mènsules.

A nivell del segon pis, el finestral central té un balcó de les mateixes característiques, tot i que de menors dimensions. Remata l'edifici una barana de balustrada ceràmica. El finestral central està custodiat per dos fanals de forja fixats al mur. La façana posterior s'obre amb dues galeries horitzontals amb pòrtics d'arc de mig punt arrebossat delimitats amb balustrada ceràmica. L'acabat exterior és arrebossat i pintat, amb les obertures, el nivell de forjat i les cornises de diferent tonalitat.

 

 

FITXA TÈCNICA

Americano:
Sadurní Bertran
i Miret

Carrer:
Pi, 25

Actualment:
Entitat social
i cultural GER