Al segle X és adquirit pel Bisbat de Barcelona. Al llarg del temps, el bisbat i els senyors feudals es disputen la propietat. Al segle XVIII se'n fa càrrec el municipi per concessió fins a la desamortització del segle XIX. A principis del segle XX s'ubica la presó fins al final de la guerra civil. A partir d'aquest moment passa a ser habitat per les famílies d'artistes Mestre i després pel coreògraf José Luís de Udaeta que el va restaurar i habilitar com a residència, on va viure fins l'any 2004.  Actualment s'utilitza per usos culturals.