Can Miret de les Parellades

La masia va ser bastida durant la segona meitat del segle XIX segons l'estètica colonial predominant en aquest moment. Es tracta d'una casa típica d'indiano que es troba al costat del pont que comunica el barri de les Parellades amb el nucli de Ribes. És un gran casal, amb diferents cossos, el més alt amb planta i dos pisos, simètric. El pis principal s'obre amb balcons i el superior amb finestres amb barana de ferro. Ha estat modernament reformat per acollir un establiment turístic.