Carrer del Pi

En aquest carrer es poden veure diverses cases d'indianos, una passejada recomanada per descobrir les seves característiques. El pi singular que sobresurt d'entre les cases dóna nom a aquest emblemàtic indret de Ribes.