Què et cal saber per a emprendre? (Curs de gestió per a emprenedors/es)

Comerç i empresa

De 9.30 a 13.30h. Sessió 1. Introducció Pla d'Empresa. Nocions d'Intel·ligència Artificial. Sala Josep Lluís Palacios -Casa de la Vila-