Calendari de dies inhàbils

El Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'ORDRE EMO/202/2013, de 22 d'agost, estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2014: 1 de gener, 6 de gener, 18 d'abril, 21 d'abril, 1 de maig, 24 de juny, 15 d'agost, 11 de setembre, 1 de novembre, 6 de desembre, 8 de desembre, 25 de desembre i 26 de desembre.

L'article 2 de la mateixa Ordre del Departament d'Empresa i Ocupació, preveu que es fixaran dues festes locals a proposta de cada municipi que quedaran fixades per una ordre d'aquest mateix Departament.

El Ple de la Corporació de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes de data 29 d'octubre de 2013 va aprovar el Calendari de Festius Locals per l'any 2014, essent aquests els següents:

  • Al nucli de Ribes: dissabte 25 de gener (Sant Pau) i dilluns 30 de juny (Sant Pere).
  • Al nucli de les Roquetes: dimecres 12 de febrer (Santa Eulàlia) i dimecres 25 de juny (Sant Joan).