Document emès per l’Ajuntament que acredita les persones que consten empadronades actualment, en el mateix habitatge, juntament amb la persona sol·licitant. Si el necessiteu en llengua castellana utilitzeu la instància general.

Àmbit:

Padró habitants

Qui el pot demanar:

Qualsevol persona major d’edat o menors d’edat en condició d’emancipada empadronats al municipi.

Canals de tramitació:

  • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
  • Presencialment: a les oficines municipals.

Període de l’any en què es pot demanar:

Tot l'any.

Requisits previs:

Estar empadronat al municipi.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

No cal aportar documentació.

Termini de resolució:

Immediata