El projecte Maleta LGBTIQ+ es va implementar al nostre municipi l’any 2021. La maleta compta amb llibres especialment escollits per visibilitzar el col·lectiu LGBTIQ+ i lluitar per la igualtat. Aquesta maleta també dota d’eines al personal docent per construir una societat més igualitària. La maleta va itinerant entre les escoles del municipi i les biblioteques. A més, s’acompanya de formacions específiques a les escoles en matèria de diversitat sexual i de gènere.