Protocols propis

Pla local per la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGBTIQ+

És el principal instrument de planificació i implementació de les polítiques publiques de gènere. Té com a principals objectius afirmar el compromís polític de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per treballar a favor de les polítiques d’igualtat de gènere i dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, potenciar la formació i el treball conjunt entre Ajuntament i ciutadania