Arxiu municipal

L'Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes (AMSPR) és el responsable de recollir, organitzar, conservar i difondre tota la documentació que genera l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, els seus patronats i les empreses municipals, així com de gestionar, conservar i fer accessible la documentació històrica.

L'AMSPR és obert a la donació i al dipòsit de fons documentals d'interès històric o cultural provinents de persones, famílies, entitats, associacions, empreses i comerços, amb l'objectiu de contribuir a la conservació i a la difusió del patrimoni documental del municipi.

Conserva la documentació històrica i és un punt de referència per al coneixement de la història del municipi. També custodia la documentació administrativa i és una eina imprescindible per al bon funcionament de l'administració local. L'AMSPR gestiona més de 1400 metres lineals de documents des del segle XV fins a l'actualitat.

Accés a la documentació de l'Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes

L'accés a la documentació de l'Arxiu Municipal és lliure i no és necessari cap carnet per la consulta, únicament el DNI.

La consulta de la documentació es pot veure afectada per les restriccions de les diferents legislacions i normatives vigents en matèria de protecció de dades. Així mateix, restarà exclosa la  documentació que per les seves característiques físiques i de conservació en desaconsellin la seva manipulació.

 

Horari:

De dilluns a dijous a Can Puig (Ribes) i a la Vinya d'en Petaca (Les Roquetes), de 8:30 a 14:30 h, amb cita prèvia.

Contacte:

Tel. 93 896 73 00

arxiu@santperederibes.cat

Facebook: Arxiu Municipal Sant Pere de Ribes

 

Per agilitzar les consultes de documentació és preferible enviar un correu electrònic o instància per seu electrònica, detallant el tipus de document que es vol consultar i concretant el dia de visita.