Accions d'asil i suport a persones refugiades

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes va crear l'any 1997 el Consell Municipal de Cooperació amb la finalitat de canalitzar les iniciatives promogudes des del teixit associatiu, des de la societat civil i les de la pròpia administració local envers la cooperació al desenvolupament i la solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

La regidoria de Cooperació actua com a instrument de coordinació dels esforços de les entitats membres del Consell i de l'ens local en els casos d'actuacions en situació d'emergència, postemergència i reconstrucció.

Davant l'actual situació d'emergència que ha obligat a milers de persones a patir el desplaçament forçat, fruït de les greus vulneracions de drets humans, ens trobem que la ciutadania demana com pot donar suport i què pot fer.

A continuació us presentem les accions municipals que s’han posat en marxa i en les que s’ha participat a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Tanmateix, us oferim un ventall de possibilitats de participació solidària i de suport a entitats a  entitats especialitzades en la protecció i l'assistència a les persones sol·licitants d'asil i refugiades que treballen tant des de l'assistència en les rutes de fugida o trànsit, com amb les entitats que ja estan treballant amb persones refugiades a casa nostra, des de l'acollida, atenció mèdica i psicològica i jurídica.