Accions de sensibilització

Les accions de sensibilització inclouen totes aquelles accions proposades i executades amb la finalitat de conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania en general sobre aquelles temàtiques transversals (Refugiats, crisis migratòries, racisme, xenofòbia, Objectius de Desenvolupament Sostenible i Drets Humans) plantejades en el Pla Director 2017-2020.

 

Accions de sensibilització 2017