Emergències i ajut humanitari

L'acció humanitària es dirigeix a víctimes de desastres naturals o de conflictes armats per poder satisfer les seves necessitats bàsiques, prevenir el sofriment i restablir el seus drets.

L'Ajuntament finança intervencions de resposta davant els desastres com l'enviament d'ajuda humanitària, la rehabilitació i reconstrucció. Aquestes intervencions es gestionen a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que actua com a entitat executora i coordina les aportacions de tots els municipis catalans.

 

AJUTS A PROJECTES D'EMERGÈNCIA 2016. TERRATRÈMOL EQUADOR

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes destina part del seu pressupost a finançar projectes d'ajut humanitari i de reconstrucció en zones afectades per emergències a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,  del que n'és membre des de l'any 1986. 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és un organisme format per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes. Gestiona de forma conjunta els recursos econòmics aportats per les institucions associades evitant duplicitats en l'ajut i la dispersió d'esforços. Organitza campanyes de suport a la població de les zones afectades i realitza el seguiment de tots els projectes que es financen.

Els projectes subvencionats, responen a criteris d'efectivitat i de coherència amb les necessitats dels afectats. Així les contraparts que duen a terme el projecte són ONG catalanes que ja estan treballant al territori abans de la situació d'emergència o entitats socials vinculades al territori compromeses amb la transformació social. 

En aquest sentit, el Fons Català de Cooperació, va iniciar una campanya d'emergència per a donar resposta als efectes del terratrèmol a l'Equador, del passat 16 d'abril de 2016, fent una crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a sumar-se a aquest procés de reconstrucció i de suport a la població damnificada.

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha contribuït, amb una aportació econòmica de 3.000,00€, en el projecte 2938 - CAMPANYA D'EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A L´EQUADOR : FASE DE RECONSTRUCCIÓ.

Convocatoria_emergencia_terratremol_Equador.pdf