Durant aquesta època se celebren diverses activitats d'arrel popular com la tradicional Cavalcada de Reis. Les entitats prenen també protagonisme organitzant activitats molt típiques d'aquestes dates com el Pessebre Vivent Parlat, a càrrec dels Xulius; Els Pastorets de Ribes, del Centre Parroquial; o el joc del Quinto, que se celebra al Ger.