Equipaments educatius

Actualment el municipi disposa de 3 llars d'infants municipals, 7 escoles públiques i 4 instituts d'ensenyament secundari, a més diversos centres docents de titularitat privada.

Us convidem a conèixe'ls:

· Llars d'infants.

· Escoles.

· Instituts.