FES ESPORT!

EXTRAESCOLAR ESPORTIVES A ESCOLES I INSTITUTS

Aquest curs 2021-2022 s'ha tornat a posar en marxa, des del Pla Educatiu d'Entorn, els extraescolars esportius en els centres educatius, sota les paraigües del Pla Català de l'Esport. Són activitats obertes a tots els infants i joves del nucli de les Roquetes.

L'objectiu és posar a l'abast dels alumnes de primària i secundària la pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes, per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves:

  • Incrementant la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l'alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
  • Potenciant la funció integrada i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant l'accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
  • Fomentant la pràctica regular d'activitats físiques i esportives, així com l'adquisició d'hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
  • Formant joves en els valors ciutadans, mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

És una actuació que es desenvolupa amb la interacció i col·laboració directa de les AFA/AMPA dels centres educatius.

 

INCRIPCIONS : Contactar directament amb l'AMPA/AFA de cada centre educatiu