AJUTS ECONÒMICS AL COMERÇ, AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES

 

Amb l’objecte de pal·liar els efectes de la Covid-19 en l’activitat econòmica local i la manca de liquiditat de les empreses per fer front a la crisi existent, s’obre la convocatòria 2020 amb un pressupost global de 240.000€.

SUBVENCIONS DE 2.000 € destinades al comerç, autònoms i petita empresa (menys de 50 treballadors) amb l’activitat empresarial iniciada abans del 14 de març de 2020 i amb domicili a Sant Pere de Ribes que es puguin acollir a una de les següents línies (les persones beneficiàries només podran acollir-se a una línia d’ajuts):

LÍNIA 1

Comerç, autònoms i petites empreses amb o sense treballadors al seu càrrec que hagin hagut de tancar les seves activitats econòmiques en conseqüència del que disposa el RD 465/2020 de 17 de març que modifica i amplia l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març. 

LÍNIA 2

Comerç, autònoms i petites empreses que acreditin una reducció de la seva facturació d’almenys el 75% en algun dels mesos encabits dins de l’estat d’alarma. El càlcul es farà en funció de la mitjana de facturació del semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma.

Queden excloses de la subvenció, les institucions financeres o bancaries, activitats que pertanyen a grans empreses, així com les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses publiques i altres ens públics. Tampoc es podran presentar les associacions, fundacions i en general, les entitats sense ànim de lucre.

Per a més informació i atenció de consultes relacionades amb els Ajuts a Empresa 2020, consultar la web: www.santperederibes.cat/municipi/empresa o trucar al telèfon 607276115, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 13 h.

DOCUMENTACIÓ I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

1. FULL EXPLICATIU DELS AJUTS 2020

2. DECLARACIÓ RESPONSABLE GENERAL (DECRES_01)

3. DECLARACIÓ RESPONSABLE HISENDA I SEGURETAT SOCIAL (DECRES_02)

4. DOCUMENTACIÓ DE JUSTIFICACIÓ AJUTS 2020 (PROMECO_JUST_20)

 

 

 

 

 

Sant Pere de Ribes compta amb més de 500 empreses i més de 2.000 autònoms, concentrats majoritàriament en el sector serveis (gairebé un 79,81%), seguits pel sector construcció (12%) i la indústria (7,81%); i amb un petit percentatge d'activitat del sector agricultura (0,38%).

El terme municipal s'estructura en dos grans nuclis urbans, Ribes i les Roquetes, que aglutinen el major nombre d'establiments comercials i serveis, a més de diferents urbanitzacions on també s'hi pot trobar algun establiment comercial o restaurant. Cal destacar la Rambla del Garraf-Parc d'Oci, com un dels eixos principals de comunicació on s'hi pot trobar una oferta comercial i de serveis de més gran format i que funcionen de pol d'atracció comarcal.

D'altra banda, al municipi hi ha tres zones definides com a Polígons d'Activitat d'Econòmica (PAE). Aquestes són:

  • Polígon Vilanoveta
  • Tecnològic Can Puig (per desenvolupar)
  • PAE Variant C-31.

El PAE Industrial Vilanoveta, actualment és el polígon amb més activitat, on es concentren un centenar d'empreses.

Accés al cercador dels Polígons d'Activitat Econòmica (PAE) de la comarca del Garraf

Sant Pere de Ribes també compta amb un potent sector sociosanitari, liderat per un hospital residència que presta assistència sanitària i sociosanitària, i per un important centre d'atenció sociosanitària. Finalment, com a singularitat del municipi, hi ha un conjunt d'activitats com ara cellers productors, allotjaments turístics i altres vinculades al territori que es troben disperses pel terme municipal, fora de les concentracions urbanes i polígons, moltes d'elles a prop o dins del Parc del Garraf.

 

SANT PERE DE RIBES, MUNICIPI COOPERATIU

Per acord de Ple, es va aprovar el 22 d'abril de 2014 l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes al Programa Municipi Cooperatiu que impulsa la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb l'objectiu de:

  1. Fomentar el cooperativisme i el model d'empresa cooperativa.
  2. Contribuir al creixement i consolidació de les cooperatives de treball del municipi.
  3. Sensibilitzar en cooperativisme a persones emprenedores amb una idea de negoci.
  4. Orientar a entitats en el procés de transformació a cooperativa de treball.
  5. Generar oportunitats de relació, cooperació i intercooperació entre els participants al programa.
  6. Contribuir a la divulgació de les activitats i els objectius del programa Municipi Cooperatiu.