Sant Pere de Ribes compta amb més de 500 empreses i més de 2.000 autònoms, concentrats majoritàriament en el sector serveis (gairebé un 79,81%), seguits pel sector construcció (12%) i la indústria (7,81%); i amb un petit percentatge d'activitat del sector agricultura (0,38%).

El terme municipal s'estructura en dos grans nuclis urbans, Ribes i les Roquetes, que aglutinen el major nombre d'establiments comercials i serveis, a més de diferents urbanitzacions on també s'hi pot trobar algun establiment comercial o restaurant. Cal destacar la Rambla del Garraf-Parc d'Oci, com un dels eixos principals de comunicació on s'hi pot trobar una oferta comercial i de serveis de més gran format i que funcionen de pol d'atracció comarcal.

D'altra banda, al municipi hi ha tres zones definides com a Polígons d'Activitat d'Econòmica (PAE). Aquestes són:

 • Polígon Vilanoveta
 • Tecnològic Can Puig (per desenvolupar)
 • PAE Variant C-31.

El PAE Industrial Vilanoveta, actualment és el polígon amb més activitat, on es concentren un centenar d'empreses.

Accés al cercador dels Polígons d'Activitat Econòmica (PAE) de la comarca del Garraf

Sant Pere de Ribes també compta amb un potent sector sociosanitari, liderat per un hospital residència que presta assistència sanitària i sociosanitària, i per un important centre d'atenció sociosanitària. Finalment, com a singularitat del municipi, hi ha un conjunt d'activitats com ara cellers productors, allotjaments turístics i altres vinculades al territori que es troben disperses pel terme municipal, fora de les concentracions urbanes i polígons, moltes d'elles a prop o dins del Parc del Garraf.

 

SANT PERE DE RIBES, MUNICIPI COOPERATIU

Per acord de Ple, es va aprovar el 22 d'abril de 2014 l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes al Programa Municipi Cooperatiu que impulsa la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb l'objectiu de:

 1. Fomentar el cooperativisme i el model d'empresa cooperativa.
 2. Contribuir al creixement i consolidació de les cooperatives de treball del municipi.
 3. Sensibilitzar en cooperativisme a persones emprenedores amb una idea de negoci.
 4. Orientar a entitats en el procés de transformació a cooperativa de treball.
 5. Generar oportunitats de relació, cooperació i intercooperació entre els participants al programa.
 6. Contribuir a la divulgació de les activitats i els objectius del programa Municipi Cooperatiu.

 

AJUTS 2021 AL COMERÇ LOCAL, PERSONES AUTÒNOMES I

PETITES EMPRESES DE SANT PERE DE RIBES

BASES DELS AJUTS

LÍNIES D’AJUT:

 1. LÍNIA COVID: Ajuts extraordinaris a activitats de menys de 400m2 i amb menys de 10 treballadors/res de Sant Pere de Ribes. Aquesta línia es destina a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la COVID-19, en concret, per a activitats econòmiques que acreditin una reducció de la seva facturació d’un 75% o més, comparant el volum de facturació del 15 de novembre del 2020 al 15 de març de 2021 amb el mateix període de l’any natural anterior.
 1. LÍNIA EMPRÈN: Ajuts a activitats de nova creació amb menys de 400m2 i amb menys de 10 treballadors/res de Sant Pere de Ribes, amb inici d’activitat entre l’1 de juny de 2019 i el 31 de maig de 2021.
 1. LÍNIA EMPRESA: Ajuts per a la millora i innovació per a activitats donades d’alta abans de l’1 de juny de 2019, amb menys de 400m2 i amb menys de 10 treballadors/res de Sant Pere de Ribes.

Les tres línies d’ajuts són excloents. Una mateixa activitat econòmica només pot demanar una línia d’ajut.

 

TERMINI: El termini de presentació de la documentació serà des de l’endemà de la data de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins el 17 de setembre del 2021 o fins exhaurir el pressupost aprovat per aquesta convocatòria.

 

COM PRESENTAR-HO: a través de la seu electrònica de la web de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Cal presentar:

 1. La INSTÀNCIA AJUTS D’EMPRESA que es troba a la Seu Electrònica: https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica/tramits/tramits-online  
 2. Annex 1. PROMEC21_SOL_DResp_JUST
 3. Annex 2. SOL_XARXA XALOC
 4. I la documentació obligatòria que es detalla al punt 5 de les Bases.