Escola Municipal de Persones Adultes

L'escola de persones adultes té com a objectiu facilitar que les persones adultes puguin preparar-se acadèmicament, formar-se culturalment o rebre l'educació bàsica que garanteixi el seu desenvolupament personal i professional, i puguin afrontar millor els reptes de la societat actual, les noves titulacions i les noves tecnologies.

OFERTA (curs 2018-2019):

Ensenyaments bàsics

 • Instrumental I, per a començar a llegir i escriure.
 • Instrumental II, per a millorar la lectura, l'escriptura i el càlcul.
 • Instrumental III, per a adquirir coneixements de cultura general.

GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria)

Informàtica

 • Curs d'Informàtica inicial
 • TIC  per aprendre nocions i Internet.

Accés a ensenyaments postobligatoris

 • Curs de preparació per a la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. OFICIAL
 • Curs de preparació per a la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior. OFICIAL
 • Curs de preparació per a la prova d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.

Idiomes

 • Anglès nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües). OFICIAL
 • Anglès perfeccionament (NOVETAT)

 

Horari d'atenció:

 • Ribes: Dimarts d'11 a 13 h.
 • Les Roquetes: Dijous d'11 a 13 h.

 

 

Ribes
C/ Major, 110 (Masia Can Puig). 08810 Ribes - Sant Pere de Ribes
Les Roquetes
Pl. de la Vinya d'en Petaca, s/n. 08812 Les Roquetes - Sant Pere de Ribes
a8055853@xtec.cat  Tel. 93 896 73 00

Per tal d'inscriure's, les persones interessades hauran d'adreçar-se a la masia de Can Puig a Ribes o a la Vinya d'en Petaca a Roquetes, dins de l'horari i termini establert. El professorat atendrà, orientarà i recomanarà quina formació s'adapta més a les seves necessitats i inquietuds. Les classes comencen a finals de setembre.