L'escola de persones adultes té com a objectiu facilitar que les persones adultes puguin preparar-se acadèmicament, formar-se culturalment o rebre l'educació bàsica que garanteixi el seu desenvolupament personal i professional, i puguin afrontar millor els reptes de la societat actual, les noves titulacions i les noves tecnologies.

 

INSCRIPCIONS CURS 2021-2022: per tal de fer les inscripcions podeu fer servir el formulari que es troba al blog de l’escola:

 

http://cfaroquetes.blogspot.com/

 

OFERTA (curs 2021-2022)

Ensenyaments bàsics

 • Instrumental I, per a començar a llegir i escriure.
 • Instrumental II, per a millorar la lectura, l'escriptura i el càlcul.
 • Instrumental III, per a adquirir coneixements de cultura general.

GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria)

 • Curs adreçat a aquelles persones que vulguin obtenir aquest títol. OFICIAL
 • Estudis del GESO a distància. (IOC - Institut Obert de Catalunya)
 • Informàtica

Informàtica

 • Curs d'Informàtica inicial
 • TIC  per aprendre nocions i Internet.

Accés a ensenyaments postobligatoris:

 • Curs de preparació per a la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. OFICIAL
 • Curs de preparació per a la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior. OFICIAL
 • Curs de preparació per a la prova d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.

Idiomes

 • Anglès nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües). OFICIAL
 • Anglès perfeccionament
 • Castellà per a estrangers (Castellà 1 i Castellà 2)

 

Horari d'atenció:

Ribes: dimecres de 10 a 13h.

Les Roquetes: dimecres de 10 a 12h.

 

Ribes

C/ Major, 110 (Masia Can Puig). 08810 Ribes - Sant Pere de Ribes

Les Roquetes

Pl. de la Vinya d'en Petaca, s/n. 08812 Les Roquetes - Sant Pere de Ribes

a8055853@xtec.cat  Tel. 93 896 73 00

 O bé trucant o enviant WhatsApp al telf. 687 729 404

 

 

 

Documents relacionats

Escola Adults curs 2021_2022.pdf