Projectes Ocupacionals

Es tracta de programes públics d'ocupació que tenen com a finalitat donar formació i treball a persones en atur, mentre participen en un projecte d'utilitat pública o d'interès general i facilitant la seva incorporació al mercat laboral.

Aquests projectes acostumen a estar relacionats amb la recuperació del patrimoni, el medi ambient, l'atenció a les persones, etc.