Visualització del contingut web Visualització del contingut web

El nostre municipi té una població de 31.100 habitants, amb uns 4.400 joves (d'entre 14 a 29 anys). Sant Pere de Ribes té el 25% de Joves de la Comarca. Per tota aquesta població ens calen polítiques de joventut en diferents àmbits: Cultura, transport, habitatge, espai públic, formació, ocupació, i altres. Per tal que els i les joves tinguin les mateixes oportunitats per definir el seu projecte vital i alhora per tenir una societat més cohesionada.


Les persones joves són un col·lectiu que es caracteritza, entre altres coses, per uns contextos o circumstàncies que condicionen el seu ple exercici de la ciutadania, i que, per tant, tenen la necessitat de veure garantit el seu accés als recursos i aprenentatges socials, polítics, econòmics i culturals, per tal de garantir l'exercici de la plena ciutadania.


El Servei de Joventut de L'ajuntament de Sant Pere de Ribes esta portant a terme el Pla Local de Joventut 2018/22 amb tota una sèrie d'activitats, projectes i accions per tal de tirar endavant les polítiques enfocades als i les Joves. Els plans locals de joventut són la metodologia que permet respondre millor a les necessitats dels i les joves de cada territori, i transformar una determinada situació.


Aquí teniu alguns dels principals àmbits que estem treballant des del servei de Joventut, on podreu trobar el Pla local de Joventut, recursos, projectes, espais, activitats o l'enllaç de la pàgina web de Joventut.