Aigua

L'aigua és un bé escàs que cal gestionar i utilitzar adequadament. Cal utilitzar la necessària i prou, sense malgastar-la, i cal tenir en compte que a més de ser un bé escàs els tractaments per fer-la potable tenen un cost. L'estalvi en l'ús, el reaprofitament possible, l'aprofitament de l'aigua de pluja... i totes les accions que facin disminuir-ne l'ús són aspectes que cada dia s'han d'anar incorporant en les nostres actuacions.

Dins del cicle de l'aigua l'Ajuntament intervé indirectament en l'abastament a través de l'empresa concessionària i del sanejament en baixa també a través de l'empresa concessionària, pel que fa al  sanejament en alta aquesta funció està delegada a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès–Garraf.

 

CAMPANYA INFORMATIVA REBUIG TOVALLOLETES HUMIDES