Consell Municipal de Medi Ambient

El Consell Municipal de Medi Ambient (CMMA) és un òrgan de participació sobre temes ambientals obert a totes les entitats i persones interessades en col·laborar i participar-hi. En els seus estatuts entre altres coses es diu que el CMMA ha d'assistir a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i fer-hi arribar propostes sobre aquelles qüestions que afectin o es relacionin amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible del municipi.

El CMMA s'ha dotat d'uns grups de treball que enfoquen el seu esforç i treball en àmbits concrets, en aquest moments hi ha constituïts els Grups següents:

  • El Grup de Residus, que treballa a l'entorn de la gestió de residus municipals.
  • El Grup d'Energia, que treballa l'entorn de la gestió i l'estalvi energètic.
  • La Riera Verda, que confecciona i redacta aquesta publicació d'informació i conscienciació ambiental.
  • El Grup dels Horts Urbans, que porta el dia a dia dels horts municipals, i treballa amb les propostes de futur sobre aquest àmbit.

En cas que algú es vulgui apuntar a algun grup pot fer-ho escrivint un correu electrònic a: mediambient@santperederibes.cat (o venir directament a les reunions).

Convocatòries properes reunions:

 

Data i lloc propera reunió

Reunió del Consell Municipal de Medi Ambient

20/12/2021

Grup de Residus

 

Grup d'Energia

 

La Riera Verda

 

Grups dels Horts Municipals

 

 
Acta del CMMA del passat 24/03/2021