Prevenció de residus - autocompostatge

L’any 2022 les persones habitants de Sant Pere de Ribes vàrem generar una mitjana de 506 kg de residus, dels quals, un 36% en pes eren residus orgànics que es poden reciclar per obtenir-ne compost. El reciclatge dels residus orgànics és un procés senzill que pots fer a la teva llar, a través de l’autocompostatge, si disposes d’un petit espai lliure exterior d’uns 2 m2. L’autocompostatge constitueix una acció de prevenció de residus de gran valor ambiental ja que permet gestionar la matèria orgànica en origen i així es redueixen les emissions atmosfèriques i el consum energètic associades a la recollida, transport i gestió d’aquests residus en altres instal·lacions de tractament.

Des de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes impulsem l’autocompostatge a través de la realització de tallers de forma periòdica i us animem a que us hi inicieu , raó per la qual podreu trobar més avall informació al respecte.

Recordeu que, en qualsevol cas, podreu trobar compost disponible de forma gratuïta a la deixalleria (amb un límit d’un sac d’uns 20 kg per persona i dia).

Setmana Internacional del Compost 2024

La Setmana Internacional del Compost 2024 es celebra del 5 a l'11 de maig de 2024. Podeu trobar informació al web de l'Agencia de residus de Catalunya (ICAW 2024 a Catalunya. Agència de Residus de Catalunya (gencat.cat)) o bé directament al web oficial de la compost foundation (International Compost Awareness Week (compostfoundation.org))

ICAW 2024