Per tal de donar una resposta adequada a les necessitats actuals, el Servei de Tinença responsable i Benestar animal de l’Ajuntament té establertes diferents línies d'actuació. El seu desenvolupament pretén promoure la consolidació progressiva de la tinença responsable d'animals de companyia, garantir la salubritat pública, i, a el mateix temps, vetllar per la convivència i la protecció dels animals de companyia a les ciutats, d'acord amb el que estableix l' Decret Legislatiu 2/2008 , pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Protecció dels Animals.

 

Algunes de les línies d’actuació són:

  • Promoció de la tinença responsable dels animals.
  • Recollida i adopció d’animals.
  • Zones d’esbarjo per a Gossos
  • Els gossos de races potencialment perilloses
  • Identificació i cens dels animals domèstics.
  • Colònies controlades de gats ferals.
  •  

Per gestionar tràmits relacionats amb la tinença responsable d'animals, com ara el cens o la gestió de gossos potencialment perillosos, heu d'adreçar-vos a l'oficina d'atenció ciutadana de l'ajuntament. L'atenció presencial només es realitza amb cita prèvia, que es pot demanar:

1.- En línia a https://citaprevia.santperederibes.cat/

2.- Per correu electrònic a oacribes@santperederibes.cat oaclesroquetes@santperederibes.cat.

 

Campanya Civisme amb Gossos:

Amb l’objectiu que les persones propietàries dels gossos recullin els excrements dels seus animals a la via pública i compleixin les ordenances de tinença d’animals domèstics i general per la convivència i el civisme en aquest àmbit, l’Ajuntament ha rellançat la campanya “Les casques del teu gos les ha de recollir! Fer-ho no costa gens. No fer-ho costa car” coincidint amb la col·locació de 200 senyals informatius a carrers, parcs i places, que recorden majoritàriament l’obligatorietat que tenen les persones que passegen gossos de recollir les defecacions dels animals i de conservar l’espai públic, i que en cas de no fer-ho poden ser multats. Les sancions no només s’aplicaran per no recollir les caques sinó que, a més, altres aspectes recollits a la normativa municipal que s’incompleixin (com que no vagin lligats o, segons la seva tipologia, no vagin amb morrió), poden fer ascendir les multes dels 250 als 1.000 euros.

 

La campanya es reforçarà amb la intervenció de la Policia Local, que intensificarà la vigilància a tot el municipi i especialment en aquelles zones o punts calents on ha detectat un major grau d’incompliment de la normativa relacionada amb la tinença d’animals. Per recordar els diferents aspectes essencials referents a les obligacions de les persones tenedores d’animals domèstics, d’una banda, i de gossos amb raça tipificada com a potencialment perillosa, de l’altra, s’ha reeditat un fulletó informatiu i cartells que repartiran els agents cívics i que es distribuiran a centres veterinaris i establiments comercials amb venda de productes per a animals amb la col·laboració de personal tècnic de la Mancomunitat.

En aquesta publicació es recorda, a més, que existeixen zones específiques o àrees d’esbarjo per als gossos on poden anar solts i que els excrements s’han de recollir a tot arreu, també a les ens espais verd i naturals, doncs no es poden considerar adob.