Gent gran

Manifest "Dia Internacional de la Gent Gran "

 

TAULA TÈCNICA DE LA GENT GRAN

La Taula de la Gent Gran de Sant Pere de Ribes és un òrgan que neix com un espai de participació de les entitats per a la gent gran, els casals, serveis residencials i de centre dia, serveis sanitaris, i altres institucions que  puguin treballar conjuntament amb el consistori.

La gent gran no només té necessitats d'atenció assistencial, sinó també de participació, de relació social i de comptar amb una xarxa social que actuï com a element de prevenció. Aquest és el plantejament general de la Taula de la Gent Gran, que acaba de néixer de l'impuls de la regidoria de Sanitat i Serveis Socials i una vuitena d’entitats i serveis relacionats amb la gent gran.

La Taula es convoca una vegada al mes a Can Puig.

 

OBJECTIUS:

 • Coneixement mutu dels professionals i altres agents socials que intervenen amb el col·lectiu de la gent gran.
 • Consensuar circuits de derivació i criteris d’intervenció.
 • Disposar de les dades municipals que permeten conèixer la realitat de la gent gran del municipi.
 • Analitzar la situació real actual de la gent gran, per tal de detectar les seves necessitats i veure si tenim els recursos

 

QUI FORMA PART DE LA TAULA DE LA GENT GRAN?

 • Regidoria de Sanitat i Serveis Socials de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes.
 • Tècnica de la Gent Gran de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes.
 • Tècnica dels Casals d’Avis de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes.
 • Cáritas Diocesana.
 • REDÓS
 • ABS de Roquetes i de Ribes.
 • Associació d’Amics de la Gent Gran.
 • Creu Roja.
 • Representants de les farmàcies de Roquetes i de Ribes.
 • Associació de voluntaris de la Residència Sant Camil.
 • Hospital Residència Sant Camil.
 • Associació Dret a Morir Dignament.