Transport a la Demanda

 

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes posa en marxa aquest servei públic amb l'objectiu de facilitar la mobilitat i l'accessibilitat als serveis bàsics al nucli de Ribes, des dels veïnats de Can Pere de la Plana, Can Lloses - Can Marcer i Mas Alba. 


Què és?
 

Un servei de transport públic a demanda (TAD) amb l'objectiu de millorar la mobilitat de la ciutadania de les urbanitzacions i de complementar altres necessitats de transport urbà intern. 

 

Característiques del servei TAD

Horari del servei

7.00 a 21.00 h 

Dilluns a divendres, no festius 

 

Horari de reserva telefònica 

 

8.00 a 16.00 h

Dilluns a divendres, no festius 

 

Horari d'anul·lacions i incidències 

8.00 a 19.00 h

Dilluns a divendres, no festius

 

Punts fixos de parada 

Vegeu-los a la part final d'aquesta pàgina web.

 

Cost

1 euro per usuari/ària i trajecte

 


 

 

Els trajectes permesos són:
 

Des d'un dels punts fixos ubicats als veïnats de Can Pere de la Plana, Can Lloses- Can Marcer i Mas Alba, a qualsevol dels punts de parada fixos al nucli de Ribes. 

A l'inrevés: des de qualsevol dels punts fixos de parada del nucli urbà de Ribes. ualsevol dels punts de parada fixos als veïnats esmentats.

Els trajectes no permesos són:
 

Qualsevol que no tingui com a origen o destí un dels punts fixos de parada del nucli urbà de Ribes.

Per tant, els trajectes interns o entre els veïnats citats no podran realitzar-se. 

 

Com s'hi pot accedir?
 

Cal efectuar la reserva el dia anterior trucant al telèfon 900 69 65 66 de dilluns a divendres (feiners) de 8.00 a 20.00 h (trucada gratuïta). Els serveis pels dilluns s'han de reservar el divendres anterior no festiu.

 

Anul·lació del servei: amb un mínim de 2 hores d'antelació trucant al 900 69 65 66

 

Qui se'n pot beneficiar?


Totes les persones empadronades.  
 

 

Autorització de menors: 


Els menors d'edat que hagin de viatjar sols requeriran d'una autorització del/de la tutor/a legal que es gestionarà a l'Ajuntament, la qual poden presentar presencialment a l'OAC, per via telemàtica si disposen de certificat digital a https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica, o enviant-la per correu electrònic a oacribes@santperederibes.cat, on us serà tramitada i retornada. 
 

Normes bàsiques del servei 


Puntualitat: els usuaris i les usuàries del servei hauran d'estar al punt de parada sol·licitat a l'hora de recollida acordada. El/la conductor/a únicament s'esperarà 5 minuts al punt de recollida.
 

La reiteració d'impuntualitat, per ambdues parts (usuàries o taxistes) podrà ser sancionada amb la suspensió temporal o definitiva del dret a gaudir del servei.


Trajectes compartits: amb l'objecte d'optimitzar l'eficiència del servei, alguns trajectes podran ser compartits per més d'una persona usuària.

 

Això es produirà en els casos en què els orígens i les destinacions, així com l'hora del desplaçament, siguin similars.

 

Així doncs, el trajecte pot variar lleugerament en funció de la demanda dels usuaris/àries.

 

Els trajectes hauran de tenir el seu origen (sortida) o el seu destí (arribada), en un dels quatre punts de parada del nucli urbà de Ribes. 
 

Punts de parada fixos origen / destí:


RIBES

A) Ajuntament  

B) Pl. Catalunya (línies de bus interurbanes) 

C) CAP 

D) Hospital Sant Camil


CAN PERE DE LA PLANA

1) c. Lledoners / c. Margalló 

2) c. Romaní / c. Fonoll 

3) c. El Poniol / c. l'Espígol


CAN LLOSES - CAN MARCER

4) c. Almirall / c. Olesa de Bonesvalls 

5) Can Lloses (restaurant) 

6) c. Curta / c. Montreal


MAS ALBA

7) c. Til·lers / c. Solana  

8) c. Santiago Rusiñol / c. Montserrat 

9) c. Ter / c. Segre 

 

 

 

Documents relacionats

Triptic_TAD_Sant_Pere_Ribes_2024