Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Via pública

31/10/2022 11:40

La campanya per a la recollida de restes vegetals es reprendrà aquest dimecres, 2 de novembre, amb un total de 16 contenidors distribuïts per 13 punts del municipi. Els contenidors estaran habilitats fins al 15 de gener, coincidint amb la temporada de la poda, perquè els veïns i veïnes hi puguin dipositar les restes vegetals procedents de les seves propietats.

Els punts de recollida són els següents:

 • Zona de Can Puig (Ribes).
 • Passeig de Circumval·lació amb carrer Nou (Ribes) (2 contenidors).
 • Passeig de Circumval·lació amb carrer Balmes (Ribes).
 • Carrer Sagrada Família amb carrer Enric Morera (Ribes).
 • Carrer Pins amb carrer Tarongers (Can Macià).
 • Avinguda Montseny amb carrer Pedraforca (Mas d’en Serra) (2 contenidors).
 • Carrer Dr. Ferran amb carrer Pica d’Estats (Mas d’en Serra).
 • Avinguda Sant Pere de Ribes amb carrer Til·lers (Mas Alba) (2 contenidors).
 • Ronda d’Amèrica (Rocamar).
 • Carrer Margalló (Can Pere de la Plana).
 • Carrer Xarel·lo (Els Cards).
 • Avinguda Olesa de Bonesvalls amb avinguda Marcer de la Penya (Can Lloses).
 • Avinguda Olesa de Bonesvalls, davant de la piscina (Can Lloses).

 

Es recorda que es tracta d’un servei de recollida de restes vegetals que es destina únicament a particulars o domèstics i que, per tant, no és vàlid per a empreses i professionals de la jardineria que, per la seva condició, han de recórrer a un gestor de residus autoritzat. En aquest sentit, es recomana utilitzar la Deixalleria Municipal (polígon de la Vilanoveta, carrer Boters, s/n;  l’horari d’hivern és de dilluns a divendres, de 9h a 13h i de 15.30h a 18h; dissabtes, de 9h a 14h i de 15.30h a 18h, i diumenges, de 9h a 13h) o la planta de compostatge, situada al camí del Corral del Carro s/n (telèfon de contacte: 93 810 06 98).

 

Contenidors només per a restes vegetals 

Convé subratllar que als contenidors només s’hi poden dipositar restes vegetals, o sigui branques d’esporga, fulles, bosses de gespa, fulles de palmera, etcètera, i que no s’hi pot llençar terra, ni pedres, ni runa ni cap altre tipus de residu que no sigui material vegetal dels jardins dels habitatges. A més, no es poden fer servir els contenidors convencionals de la recollida de la brossa o fracció orgànica per llençar-hi restes vegetals grans ni cap altra de rebuig. Al contenidor d’orgànica (els de color marró) només hi poden anar a parar les bosses de gespa segada o de restes vegetals petites, com fulles o branquillons, no grans quantitats, per a les quals el més aconsellable és atansar-se a la deixalleria. Finalment, aquests tretze punts de recollida esmentats amb anterioritat es podran aprofitar també per dipositar-hi els arbres de Nadal, sense test, després de les properes festes.

Aquest servei és de caràcter continu mentre duri la campanya de la poda, cosa que significa que els contenidors romandran al seu indret tots els dies de la setmana. Les restes vegetals seran recollides i triturades in situ amb una periodicitat setmanal i aniran destinades a la planta de compostatge de Sant Pere de Ribes. Si la persona usuària es troba el contenidor ple cal que n’avisi, tot telefonant a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (93 896 73 00), ajudant així al correcte funcionament del servei.