Projectes en tràmit

 

ÍNDEX D'EXPEDIENTS

 1. Projecte skate park a les Roquetes
 2. Projecte constructiu d'adequació de terreny per aparcament provisional al sector SUPP-6 Can Jove
 3. Projecte executiu instal·lació caldera amb biomassa a l'Espai Blau, piscina municipal de Sant Pere de Ribes
 4. Projecte bàsic i executiu de la Urbanització exterior de la Casa de la Vila i Estudi de Seguretat i Salut
 5. Projecte executiu de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila- FASE 2
 6. Projecte revisat de l'interceptor d'aigües pluvials de la zona alta de Les Roquetes. Fase 2
 7. Projecte d'adequació de la Plaça Hernán Cortés del nucli de Les Roquetes
 8. Projecte d'obres complementàries al projecte de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila. Fase 1
 9. Projecte d'obres per la supressió de barreres arquitectòniques i millora de l'accessibilitat al carrer Cid Campeador al nucli de Les Roquetes
 10. Modificació del projecte executiu 48 habitatges al sector Mercat-Parc central de Les Roquetes
 11. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per a l'ampliació i millora de l'enllumenat públic del quadre 48 al nucli de Ribes
 12. Aprovació inicial projecte bàsic i executiu per l'enderroc d'edificacions existents i construcció nova grada i marquesina al camp de futbol de Ribes
 13. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la reparació de la pavimentació asfàltica de vials als nuclis de Ribes i les Roquetes
 14. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la construcció per a les obre de millora de la xarxa d'aigua potable a la zona de Can Puig del nucli de Ribes.  
 15. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la construcció de millora a las xarxa d'aigua potable al c/ Murillo del nucli de Les Roquetes.
 16. Aprovació inicial del projecte executiu per a la remodelació de l'entorn de la pista de Sant Agustí a Les Roquetes i aprovació de la direcció d'obres.  
 17. Aprovació inicial del projecte de millora de la via pública en la vorera nord del Pg Circumval·lació (núm 4-58)
 18. Aprovació inicial del projecte de millora de la xarxa d'aigua del sector de Mas d'En Serra (Puigsacalm). 
 19. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu d'una pista esportiva coberta i espais exteriors i els seus estudis de seguretat i salut al c/Cristòfol Mestre de Ribes, així com de la documentació tècnica ambiental de seguretat i salut pública i la documentació tècnica necessària en matèria d'incendis.  
 20. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de l'adequació de la urbanització dels voltants de l'ermita de Sant Pau.  
 21. Aprovació inicial del Projecte bàsic, projecte executiu amb EBSS i projecte d'instal·lacions escèniques per a la rehabilitació, reforma i ampliació del Teatre de les Roquetes.
 22. Aprovació inicial del Projecte d'adequació de l'Av.Catalunya entre Passatge Ter i Passatge Foix de Les Roquetes.
 23. Aprovació inicial del projecte de supressió de barreres arquitectòniques i millora de l'accessibilitat a la via pública al c/ dels Cards al nucli de Ribes.

 

1. Projecte skate park a les Roquetes

 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 13/06/2016, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

2. Projecte constructiu d'adequació de terreny per aparcament provisional al sector SUPP-6 Can Jove

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 18/07/2016, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

3. Projecte executiu instal·lació caldera amb biomassa a l'Espai Blau, piscina municipal de Sant Pere de Ribes

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 19/08/2016, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

5. Projecte executiu de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila- FASE 2

 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 06/09/2016, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

6. Projecte revisat de l'interceptor d'aigües pluvials de la zona alta de Les Roquetes. Fase 2

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 30/03/2017, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

7. Projecte d'adequació de la Plaça Hernán Cortés del nucli de Les Roquetes 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 31/05/2017, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

8. Projecte d'obres complementàries al projecte de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila. Fase 1

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 22/6/2017, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex   

9. Projecte d'obres per la supressió de barreres arquitectòniques i millora de l'accessibilitat al carrer Cid Campeador al nucli de Les Roquetes

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 10/08/2017, INCLÒS (PERÍODE FINALITZAT)

Tornar índex 

10. Modificació del Projecte executiu 48 habitatges al sector Mercat-Parc central de Les Roquetes

 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 10/08/2017, INCLÒS (PERÍODE FINALITZAT)

Tornar índe

11. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per a l'ampliació i millora de l'enllumenat públic quadre 48 al nucli de Ribes

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 01/09/2017 (PERÍODE FINALITZAT)

Tornar índex

12. Aprovació inicial projecte bàsic i executiu per l'enderroc d'edificacions existents i construcció nova grada i marquesina al camp de futbol de Ribes

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 15/09/2017 (PERÍODE FINALITZAT)

 

Tornar índex

13Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la reparació de la pavimentació asfàltica de vials als nuclis de Ribes i les Roquetes

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 08/09/2017 (PERÍODE FINALITZAT)

 

Tornar índex

14.Projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la construcció per a les obre de millorade la xarxa d'aigua potable a la zona de Can Puig del nucli de Ribes. 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 25/10/2017, INCLÒS 

 

Tornar índex

15. Projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la construcció per a les obre de millora de la xarxa d'aigua potable al c/ Murillo del nucli de Les Roquetes. 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 25/10/2017, INCLÒS 

Tornar índex

16. Aprovació inicial del projecte executiu per a la remodelació de l'entorn de la pista de Sant Agustí a Les Roquetes i aprovació de la direcció d'obres

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 23/10/2017, INCLÒS 

Tornar índex

17. Aprovació inicial projecte de millora de la via pública en la vorera nord del Pg de Circumval·lació (núm 4-58) 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 17/11/2017, INCLÒS 

Tornar índex

18. Aprovació inicial del projecte de millora de la xarxa d'aigua del sector de Mas d'En Serra (Puigsacalm) 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 27/11/2017, INCLÒS 

Tornar índex

19. Aprovació inicial delprojecte bàsic i executiu d'una pista esportiva coberta i espais exteriors i els seus estudis de seguretat i salut al c/Cristòfol Mestre de Ribes, així com de la documentació tècnica ambiental de seguretat i salut pública i la documentació tècnica necessària en matèria d'incendis.

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 07/12/2017, INCLÒS 

Tornar índex

20. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de l'adequació de la urbanització dels voltants de l'ermita de Sant Pau

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 30/11/2017, INCLÒS 

Tornar índex

21. Aprovació inicial del Projecte bàsic, projecte executiu amb EBSS i projecte d'instal·lacions escèniques per a la rehabilitació, reforma i ampliació del Teatre de les Roquetes.
 1. PROJECTE BÀSIC
 2. PROJECTE EXECUTIU, que consta de 2 parts:
 1. INSTAL·LACIONS ESCÈNIQUES 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 25/01/2018, INCLÒS 

Tornar índex

22.Aprovació inicial del Projecte d'adequació de l'Av.Catalunya entre Passatge Ter i Passatge Fois de Les Roquetes
 1. Volum I
 2. Volum II

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 27/03/2018, INCLÒS 

Tornar índex

23. Aprovació inicial del projecte de supressió de barreres arquitectòniques i millora de l'accessibilitat a la via pública al c/ dels Cards al nucli de Ribes

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 18/05/2018, INCLÒS 

Tornar índex