Projectes en tràmit

 ÍNDEX EXPEDIENTES

 1. Aprovació inicial del projecte de connexió de la red viària del sector Vilanoveta del terme municipal de Sant Pere de Ribes amb viabilitat del terme municipal de Vilanova y la Geltrú .
 2. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu, de l'ESS, la certificació energètica del projecte i la documentació tècnica necessària en matèria d'incendis de la reforma de la biblioteca Josep Pla de Les Roquetes.
 3. Aprovació inicial del projecte de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de Sant Pere de Ribes.
 4. Aprovació inicial del projecte de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila Fase II_Revisat.
 5. Aprovació inicial del projecte de millora de la zona verda - Parc Puigmal de Les Roquetes.
 6. Aprovació inicial del projecte de reforma i pavimentació als carrers 9 de novembre, Sant Sebastià i carreró de la Torreta del nucli de Ribes. 
 7. Aprovació inicial del proejecte bàsic-executiu i EBSS pel condicionament de l'Avinguda Mas d'en Serra, tram 1, entre c/ Sant Jordi i c/ Eugeni d'Ors.
 8. Aprovació inicial del projecte executiu del carril bici i EBSS a l'Avinguda Montseny al nucli de Mas d'en Serra.
 9. Aprovació inicial del projecte itinerari de vianants al c/ Sitges, des del c/ Sagrada família fins al camí de Can Quadres.
 10. Aprovació inicial del projecte constructiu i EBSS per a l'execució de la nova canonada d'abastament per la connexió dels dipòsits del Palou i  de Can Lloses.
 11. Aprovació inicial del projecte per a la reparació de la pavimentació asfàltica de vials als nuclis de RIbes i Les Roquetes
 12. Aprovació inicial del projecte de reparació de l'edifici d'habitatges del carrer Doctor Ferran, 55-57
 13. Aprovació inicial del projecte d'establiment del servei de clavegueram de Sant Pere de Ribes
 14. Aprovació inicial del projecte de pavimenació asfàltica de vials als nuclis de Ribes i Les Roquetes.
 15. Aprovació inicial del projecte per a la construcció d'un nou pluvial al Parc Rafael Alberti al nucli urbà de Les Roquetes.
 16. Projecte de reforma urbana del carrer Pere II al nucli de les Roquetes
 17. Projecte bàsic i executiu per a la construcció d'un centre d'educació infantil, primària i secundària INS Xaloc.
 18. Aprovació inicial del projecte de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat de Sant Pere de Ribes. 
 19. Aprovació inicial del projecte de urbanització del carrer Dr. Fleming de Les Roquetes.
 20. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu i l'estudi bàsic de seguretat i salut de millora del carrer Carç en l'àmbit de la llar d'infants el Cargol i el pavelló poliesportiu de Ribes.
 21. Aprovació inicial del projecte constructiu d'actuacions al subministrament d'aigua potable al dipòsit de Palou i al sector Can Quadres mitjançant la tècnica de perforació horitzontal dirigida (PDH)
 22. Aprovació inicial del projecte tècnic i estudi bàsic de seguretat i salut per a la substitució de la gespa del camp de futbol de Ribes.
 23. Aprocació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut sobre la urbanització d'aparcament exterior enjardinat Rafael Alberti - nucli urbà de les Roquetes, Sant Pere de Ribes
 
2. Aprovació inicial del projecte bàsici i executiu, l'ESS, la certificació energètica del projecte i la documentació tècnica necessària en matèria d'incendis de la reforma de la biblioteca Josep Pla de Les Roquetes

Tornar índex

3. Aprovació inicial del projecte de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de Sant Pere de Ribes.  
 1. Memòria i annexos
 2. Plànols
 3. EBSS
 4. Plec condicions
 5. Pressupost
 6. Definició actuacions
 7. Estudi estat actual

    PUBLICACIÓ AL BOPB DEL 21/5/19 AL 3/7/2019 AMBDÓS INCLOSOS

Tornar índex

4. Aprovació inicial del projecte de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila, Fase II_Revisat.  
 1. ANNEX SOSTENIBILITAT
 2. ANNEX MANTENIMENT
 3. ANNEX ESTRUCTURAL
 4. RESIDUS
 5. PROGRAMA DESENVOLUPAMENT
 6. PROGRAMA DESENVOLUPAMENT BIS
 7. CONSUMS
 8. CONTROL QUALITAT
 9. JUSTIFICACIO PREUS
 10. MEMÒRIA
 11. PLECS
 12. AMIDAMENTS
 13. PRESSUPOST
 14. QUADRE DE PREUS 1
 15. QUADRE DE PREUS 2
 16. EBSS
 17. PLÀNOLS (I)
 18. PLÀNOLS (II)

    PUBLICACIÓ AL BOPB DEL 11/6/2019 AL 24/7/2019, AMBDÓS INCLOSOS

Tornar índex

5. Aprovació inicial del projecte de la millora de la zona verda - Parc Puigmal de Les Roquetes  

    PUBLICACIÓ AL BOPB DEL 1/7/2019 AL 12/8/2019, AMBDÓS INCLOSOS

Tornar índex

6. Aprovació inicial del projecte de reforma i pavimentació als carrers 9 de novembre, Sant Sebastià i carreró de la Torreta del nucli de Ribes 

    PUBLICACIÓ AL BOPB DEL 5/7/2019 AL 19/8/2019, AMBDÓS INCLOSOS

Tornar índex7

7. Aprovació inicial del projecte bàsic-executiu i EBSS pel condicionament de l'Avinguda Mas d'en Serra, tram 1, entre c/ Sant Jordi i c/ Eugeni d'Ors

    PUBLICACIÓ AL BOPB DEL 14/8/2019 AL 27/9/2019, AMBDÓS INCLOSOS

Tornar índex 

8. Aprovació inicial del projecte executiu del carril bici i EBSS a l'Avinguda Montseny al nucli de Mas d'en Serra

    PUBLICACIÓ AL BOPB DEL 14/8/2019 AL 27/9/2019, AMBDÓS INCLOSOS

Tornar índex 

9. Aprovació inicial del projecte itinerari de vianants al c/ Sitges, des de c/ Sagrada Família fins al cami de Can Quadres

    PUBLICACIÓ AL BOPB DEL 14/8/2019 AL 27/9/2019, AMBDÓS INCLOSOS

Tornar índex

10. Aprovació inicial del projecte constructiu i EBSS per a l'execució de la nova canonada d'abastament per la conncexió dels dipòsits del Palou i de Can Lloses.

    PUBLICACIÓ AL BOPB DEL 26/11/2019 FINS EL 18/12/2019, AMBDÓS INCLOSOS

Tornar índex

11. Aprovació inicial del projecte de reparació de pavimentació asfàltica de vials als nuclis de Ribes i Les Roquetes. 

    PUBLICACIÓ AL BOPB DEL 05/12/2019 FINS EL 22/01/2020, AMBDÓS INCLOSOS

Tornar índex 

12. Aprovació inicial del projecte de reparació de l'edifici d'habitatges del carrer Doctor Ferran, 55-57. 

    PUBLICACIÓ AL BOPB DEL 04/06/2020 FINS EL 17/7/2020, AMBDÓS INCLOSOS

Tornar índex

13. Aprovació inicial del projecte d'establiment del servei de clavegueram de Sant Pere de Ribes

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 09/07/21, INCLÒS

Tornar índex

14.  Aprovació inicial del projecte de pavimenació asfàltica de vials als nuclis de Ribes i Les Roquetes .

EL TERMINI DE INFORMACIÓ PÚBLICA finaliizarà EL 22/07/21, INCLÒS

Tornar índex

15. Aprovació inicial del projecte de construcció d'un nou pluvial al parc Rafael Alberti de Les Roquetes.

EL TERMINI DE INFORMACIÓ PÚBLICA finaliizarà EL 30/07/21, INCLÒS

Tornar índex

16. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu i Estudi bàsic de seguretat i salut al carrer Pere II al nucli de les Roquetes

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 21/10/2021, INCLÒS

Tornar índex

17. Projecte bàsic i executiu per a la construcció d'un centre d'educació infantil, primària i secundària INS Xaloc.

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 25/11/2021, INCLÒS

Tornar índex

18. Aprovació inicial del projecte de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat de Sant Pere de Ribes. 

  EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL XX/XX/XXXX, INCLÒS

Tornar índex

19. Aprovació incial del projecte de urbanització del carrer Dr. Fleming de les Roquetes.

    INFORMACIÓ PÚBLICA: DEL 13/12/2021 FIN EL 26/01/2022, AMBDÓS  INCLOSOS. 

Tornar índex

20.Aovació inicial del projecte bàsic i executiu i l'estudi bàsic de seguretat i salut de millora del carrer Carç en l'àmbit de la llar d'infants el Cargol i el pavelló poliesportiu de Ribes

      INFORMACIÓ PÚBLICA: DEL 28/04/2022 FINS EL 10/06/2022, AMBDÓS INCLOSOS.

 

21. Aprovació inicial del projecte constructiu d'actuacions al subministrament d'aigua potable al dipòsit de Palou i al sector Can Quadres mitjançant la tècnica de perforació horitzontal dirigida (PDH)

 INFORMACIÓ PÚBLICA: DEL 24/05/2022 FINS EL 08/07/2022, AMBDÓS  INCLOSOS. 

 
 

22. Aprovació inicial del projecte tècnic i estudi bàsic de seguretat i salut per a la substitució de la gespa del camp de futbol de Ribes.

 INFORMACIÓ PÚBLICA: DEL 28/05/2022 FINS EL 13/07/2022, AMBDÓS  INCLOSOS. 

 
 
 
 

23. Aprovació inicial del projecte i estudi de seguretat i salut sobre la urbanització d'aparcament exterior enjardinat Rafael Alberti - nucli urbà de les Roquetes, Sant Pere de Ribes.

 • Certificat de l'ACORD aprovat per la Junta de Govern Local en sessió Ordinària en data 7 de JUNY de 2022
 • Publicació en el BOPB en data 16/06/2022
 • Projecte aprovat inicialment

 INFORMACIÓ PÚBLICA: DEL 16/06/2022 FINS EL 1/08/2022, AMBDÓS  INCLOSOS. 

 
 

21. Aprovació inicial del projecte constructiu d'actuacions al subministrament d'aigua potable al dipòsit de Palou i al sector Can Quadres mitjançant la tècnica de perforació horitzontal dirigida (PDH)

 INFORMACIÓ PÚBLICA: DEL 24/05/2022 FINS EL 08/07/2022, AMBDÓS  INCLOSOS.