Convocatòries d'ocupació pública

En aquesta categoria trobareu les convocatòries d'ocupació relacionades amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, tant de l'oferta pública d'ocupació (lliure o de promoció interna) com de la borsa de treball per cobrir les necessitats puntuals de la mateixa administració.

 

 
Borsa de treball d'Auxiliar administratiu/va

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Auxiliar administratiu/va, grup de classificació C2, per tal de poder cobrir vacances, programes subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal laboral/ funcionari temporal.

 

 Del 16/03/2017 al 04/04/2017 (tots dos inclosos)

 

 

Borsa de treball de Tècnic/a de serveis econòmics

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Tècnic/a de serveis econòmics, grup de classificació A1, per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal funcionari temporal.

 Del 16/03/2017 al 04/04/2017 (tots dos inclosos)

 

Borsa de treball d'Oficial primera electricista

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per crear una borsa de treball i poder seleccionar un/a Oficial primera electricista, grup de classificació C2, per tal de cobrir vacances, programes de suibvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal laboral i/o de duració determinada.

 


 

Del 16/03/2017 al 04/04/2017 (tots dos inclosos)

 

Borsa de treball d'Oficial segona

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per crear una borsa de treball i poder seleccionar un/a Oficial segona, grup de classificació AP, per tal de cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal laboral interí i/o de duració determinada.

 

 


 

Del 21/03/2017 al 10/04/2017 (tots dos inclosos)

 

 

Borsa de treball d'Auxiliar tècnic/a de turisme

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per crear una borsa de treball i poder seleccionar un/a Auxiliar tècnic/a de turisme, grup de classificació C2, de personal laboral temporal vinculat a programa per concurs de mèrits.

 

 


 

Del 01/04/2017 al 20/04/2017 (tots dos inclosos)

 

Borsa de treball i selecció de personal vinculat a plans d'ocupació

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria per poder constituir una borsa de treball i poder seleccionar personal vinculat als plans d'ocupació del programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-19 i altres programes de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs de mèrits de personal laboral temporal.

 

 


 

Del 21/04/2017 al 10/05/2017 (tots dos inclosos)

 

 

Borsa de treball d'Arquitecte/a tècnic/a

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Arquitecte/a tècnic/a, grup de classificació A2, per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal funcionari temporal.

 

 


 

Del 19/05/2017 al 07/06/2017 (tots dos inclosos)

 

 

Borsa de treball d'Enginyer/a tècnic/a

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Enginyer/a tècnic/a, grup de classificació A2, per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal laboral/funcionari temporal.

 

 


 

Del 19/05/2017 al 07/06/2017 (tots dos inclosos)

 

 

Borsa de treball de Tècnic/a mitjà/na de recursos humans

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Tècnic/a mitjà/na de recursos humans, grup de classificació A2, per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal funcionari temporal.

 

 


 

Del 19/05/2017 al 07/06/2017 (tots dos inclosos)