Convocatòries d'ocupació pública

En aquesta categoria trobareu les convocatòries d'ocupació relacionades amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, tant de l'oferta pública d'ocupació (lliure o de promoció interna) com de la borsa de treball per cobrir les necessitats puntuals de la mateixa administració.

 

Borsa de treball de Conserge

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Conserge per tal de poder cobrir programes de subvencions, acumulacions de tasques, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament per concurs oposició, de personal laboral interí i/o de duració determinada.

Del 23/03/2018 al 11/04/2018 (tots dos inclosos)

 

Borsa de treball d'auxiliar de biblioteca

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Auxiliar de biblioteca, grup de classificació C1, per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament per concurs oposició, de personal laboral temporal.

Del 10/05/2018 al 29/05/2018 (tots dos inclosos)

 

Borsa de treball de Tècnic/a superior en Dret

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Tècnic/a superior en Dret, grup de classificació A1, per tal de poder cobrir vacances, programes temporals, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament per concurs oposició, de personal funcionari temporal.

Del 06/06/2018 al 26/06/2018 (tots dos inclosos)

 

 

Borsa de treball d'Advocat/ada

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a d'Advocat/ada, grup de classificació A1, per tal de poder cobrir vacances, programes temporals, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament per concurs oposició, de personal funcionari temporal.

Del 06/06/2018 al 26/06/2018 (tots dos inclosos)

 

Convocatòria d'Agents de la Policia Local

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per la provisió de quatre places d'Agent de la Policia Local, funcionaris de carrera, tres places pel sistema de concurs oposició lliure i una plaça pel sistema de concurs de mobilitat horitzontal.

Del 20/06/2018 al 09/07/2018 (tots dos inclosos)

 

Convocatòria de Caporals de la Policia Local

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per la provisió de dues places de Caporal de la Policia Local, pel sistema de concurs oposició de promoció interna.

Del 20/06/2018 al 09/07/2018 (tots dos inclosos)