En aquesta categoria trobareu les convocatòries d'ocupació relacionades amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, tant de l'oferta pública d'ocupació (lliure o de promoció interna) com de la borsa de treball per cobrir les necessitats puntuals de la mateixa administració.

 

Convocatòria borsa de treball un/a Tècnic/a de Cultura

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Tècnic/a de Cultura per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  

           

           

          

          

Del 05/05/2021 al 24/05/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball un/a Monitor/a Sefed 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a Monitor/a Sefed per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  

           

           

          

          

Del 16/04/2021 al 05/05/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball Enginyer/a Tècnic.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar borsa de treball i poder seleccionar un/a Enginyer/a Tècnic/a per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs opocició de personal laboral/funcionari temporal. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  

           

           

          

          

Del 16/04/2021 al 05/05/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball Auxiliar Tècnic/a de Turisme.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar borsa de treball i poder seleccionar un/a auxiliar tècnic/a de turisme vinculat a programa per concurs-oposició de personal laboral temporal.  

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  

           

           

          

          

Del 02/04/2021 al 21/04/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria una plaça d'un/a Arquitecte/a

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a arquitecte/a per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l’Ajuntament per concurs oposició, de personal laboral/funcionari temporal.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

           

          

          

Del 30/03/2021 al 19/04/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria una plaça de Tècnic Especialista per promoció interna

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a la selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició d’una plaça de tècnic/a especialista de personal laboral fix i present a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019 per promoció interna de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats de la primera prova

                   Resultats finals

          

Del 20/03/2021 al 08/04/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball Tècnic/a auxiliar de Serveis Econòmics

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a auxiliar de serveis econòmics per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal funcionari temporal.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Admesos i exclosos definitius.  

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

          

Del 26/02/2021 al 17/03/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball Tècnic/a de Gabinet - Tècnic/a de Cultura 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i seleccionar un/a tècnic/a gabinet i tècnic de Cultura per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'ajuntament de sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.          

                  Resultats de la prova de català.

                  Admesos i exclosos definitus.

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals

           

           

          

          

Del 22/12/2020 al 11/01/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball auxiliar Tècnic/a Serveis a les Persones

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i seleccionar un/a auxliliar tècnic/a serveis a les persones per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'ajuntament de sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.              

                  Admesos i exclosos definitius.   

                  Resultats de la primera prova       

                  Resultats finals.

           

           

          

          

Del  22/12/2020 al 11/01/2021 (tots dos inclosos)

 

Convocatòria d'una plaça de Caporal/a de la Policia Local

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per la cobertura d'una plaça en propietat de Caporal/a de la Policia Local per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs-oposició de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.       

                  Resultats de la primera prova      

                  Resultats de la tercera prova

                  Resultats prova pràctica

                  Resultats de la quarta prova

           

          

          

Del  08/11/2020 al 27/11/2020 (tots dos inclosos)