Convocatòries d'ocupació pública

 

En aquesta categoria trobareu les convocatòries d'ocupació relacionades amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, tant de l'oferta pública d'ocupació (lliure o de promoció interna) com de la borsa de treball per cobrir les necessitats puntuals de la mateixa administració.

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a encarregat/da de brigada d'obres, edificis i via pública.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  

                  

 

 

 

 

Del 28/10/2023 al 16/11/2023

(tots dos inclosos

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a tècnic d'Alcaldia. per promoció interna.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                  

 

 

 

 

Del 28/10/2023 al 16/11/2023

(tots dos inclosos

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a monitor/a Sefed.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                  

 

 

 

 

Del 25/10/2023 al 13/11/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar quatre plaçes de Treballador/a Social  vinculat a l'oferta d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  

                  

 

 

 

 

Del 24/10/2023 al 13/11/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar una plaça de Tècnic/a d'Igualtat vinculat a l'oferta d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  

                  

 

 

 

 

Del 24/10/2023 al 13/11/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar quatre places d'Educador/a Social vinculat a l'oferta d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  

                  

 

 

 

 

Del 24/10/2023 al 13/11/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar cinc places de Tècnic/a mitjà/na de servei a les persones vinculat a l'oferta d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                  

 

 

 

 

Del 06/10/2023 al 25/10/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un advocat/da vinculat a l'oferta d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                  

 

 

 

Del 06/10/2023 al 25/10/2023

(tots dos inclosos)

 

 
 
 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un arquitecte/a tècnic/apresent a l'oferta d'ocupació de l'any 2020.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                  Resultats de la primera i segona prova.

                  Resultats finals.

                  

                  

 

 

Del 30/09/2023 al 19/10/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per seleccionar un/a professor/a de l'escola d'adults.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 Admesos i exclosos. Data de les proves

                 Resultats finals

                  

 

 

Del 05/09/2023 al 25/09/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per seleccionar sis places d'agent de la Policia Local.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Nota informativa en relació a l'alçada de les dones

                  Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves

                  Admesos i exclosos definitius. Data de les proves

                  Resultats prova Català

                  Resultats primer i segon exercici. Noves dates de les proves físiques i psicoprofessional.

                  Solucionari respostes part general model A

                  Solucionari respostes part general model B

                  Solucionari respostes coneixements específics model C

                  Nota informativa per resoldre al·legacions i aplicació del coeficient de correcció

                  a les proves físiques.

                  Resultats proves físiques.

                  Resultats test personalitat i competències i convocatòria entrevista (prova d'adequació  

                  psicoprofessional).

                 

Del 26/07/2023 al 14/08/2023

(tots dos inclosos)

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria proves selectives per seleccionar un/a auxiliar de turisme.

 

             Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

             Model declaració jurada.

             Admesos i exclosos. Data de les proves.

             Resultats finals. 

 

 

Del 7/06/2023 al 26/06/2023

(tots dos inclosos)

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria proves selectives per seleccionar un/a plaça de tècnic/a de noves tecnologies i informàtica.

             Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

             Model declaració jurada.

             Admesos i exclosos. 

             Resultats finals. 

 

Del 25/05/2023 al 13/06/2023

(tots dos inclosos)

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria proves selectives  per seleccionar un/a plaça arquitecte/a tècnic/a.

 

             Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

             Model declaració jurada.

             Admesos i exclosos. 

             Resultats finals.

 

Del 25/05/2023 al 13/06/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

                         

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar un/a plaça arquitecte/a.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats finals.

 

el 3/05/2023 al 22/05/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar un/a plaça de sergent de la Policia Local per promoció interna.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats primera prova. 

                  Resultats revisió primera prova.

                  Resultats cas pràctic i projecte.

                  Resultats Psicotècnic.

                  Resultats finals.

                  

 

 

Del 25/04/2023 al 15/05/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar 8 places d'oficial primera vinculat a jardineria de personal laboral fix 

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Data de les proves

                  Resultats finals.

 

 

 

 

Del 25/03/2023 al 13/04/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar un/a plaça d'enginyer/a tècnic/a.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Data de les proves.

                  Resultats finals.

 

 

 

 

Del 25/03/2023 al 13/04/2023

(tots dos inclosos)