En aquesta categoria trobareu les convocatòries d'ocupació relacionades amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, tant de l'oferta pública d'ocupació (lliure o de promoció interna) com de la borsa de treball per cobrir les necessitats puntuals de la mateixa administració.

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per seleccionar un/a professor/a de l'escola d'adults.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  

                  

 

 

Del 05/09/2023 al 25/09/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per seleccionar sis places d'agent de la Policia Local.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Nota informativa en relació a l'alçada de les dones

                  

                  

 

 

Del 26/07/2023 al 14/08/2023

(tots dos inclosos)

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria proves selectives per seleccionar un/a auxiliar de turisme.

 

             Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

             Model declaració jurada.

             Admesos i exclosos. Data de les proves.

             Resultats finals. 

 

 

Del 7/06/2023 al 26/06/2023

(tots dos inclosos)

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria proves selectives per seleccionar un/a plaça de tècnic/a de noves tecnologies i informàtica.

             Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

             Model declaració jurada.

             Admesos i exclosos. 

             Resultats finals. 

 

Del 25/05/2023 al 13/06/2023

(tots dos inclosos)

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria proves selectives  per seleccionar un/a plaça arquitecte/a tècnic/a.

 

             Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

             Model declaració jurada.

             Admesos i exclosos. 

             Resultats finals.

 

Del 25/05/2023 al 13/06/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

                         

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar un/a plaça arquitecte/a.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats finals.

 

el 3/05/2023 al 22/05/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar un/a plaça de sergent de la Policia Local per promoció interna.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats primera prova. 

                  Resultats revisió primera prova.

                  Resultats cas pràctic i projecte.

                  Resultats Psicotècnic.

                  Resultats finals.

                  

 

 

Del 25/04/2023 al 15/05/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar 8 places d'oficial primera vinculat a jardineria de personal laboral fix 

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Data de les proves

                  Resultats finals.

 

 

 

 

Del 25/03/2023 al 13/04/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar un/a plaça d'enginyer/a tècnic/a.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Data de les proves.

                  Resultats finals.

 

 

 

 

Del 25/03/2023 al 13/04/2023

(tots dos inclosos)