Convocatòries d'ocupació pública

 

En aquesta categoria trobareu les convocatòries d'ocupació relacionades amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, tant de l'oferta pública d'ocupació (lliure o de promoció interna) com de la borsa de treball per cobrir les necessitats puntuals de la mateixa administració.

 

Convocatòria per seleccionar  un/a  Tècnic/a Auxiliar de serveis econòmics, per concurs oposició de personal funcionari de carrera,  oferta d'ocupació de  l'any 2022.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Tècnic/a Auxiliar de serveis econòmics, per concurs oposició de personal funcionari de carrera, oferta d'ocupació de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 

                  

 

 

 

 

Del 17/05/2024 al 05/06/2024

(tots dos inclosos)

 

Convocatòria per seleccionar  un/a  Tècnic/a de serveis econòmics, per concurs oposició de personal funcionari de carrera,  oferta d'ocupació de  l'any 2022.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Tècnic/a de serveis econòmics, per concurs oposició de personal funcionari de carrera, oferta d'ocupació de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 

                  

 

 

 

 

Del 16/05/2024 al 04/06/2024

(tots dos inclosos)

 

Convocatòria per seleccionar  un/a  Caporal de la Policia Local per promoció interna, per concurs oposició, oferta pública de l'any 2024.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Caporal de la Policia Local per promoció interna, per concurs oposició, oferta pública de l'any 2024.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 

                  

 

 

 

 

Del 24/04/2024 al 13/05/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Tècnic/a de protecció civil per generar una borsa de treball, per concurs oposició, de personal funcionari temporal.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 

                  

 

 

 

 

Del 16/04/2024 al 06/05/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Treballador/a Social per concurs oposició de personal funcionari de carrera, vinculat a l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 

                  

 

 

 

 

Del 10/04/2024 al 29/04/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Auxiliar Administratiu/va per concurs oposició de personal funcionari de carrera, vinculat a l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 

                  

 

 

 

 

Del 10/04/2024 al 29/04/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a tècnic/a de cultura, (Grup: A2) per generar una borsa de treball per concurs-oposició personal laboral / funcionari temporal.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 

                  

 

 

 

 

Del 15/03/2024 al 03/04/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a tècnic/a mitjà/na de promoció econòmica,  per concurs de mèrits, de personal laboral fix, vinculat a l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data valoracions. 

                  Admesos i exclosos definitius.

                  Resultats prova Català.

 

                 

                  

 

 

 

 

Del 29/02/2024 al 19/03/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Monitor/a Sefed, per concurs de mèrits, de personal laboral fix, vinculat a l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 Admesos i exclosos provisionals. Data valoracions.

                 Resultats finals. 

 

 

 

 

Del 29/02/2024 al 19/03/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Coordinador/a Sefed, per concurs de mèrits, de personal laboral fix, vinculat a l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data valoracions.

                  Resultats finals.

 

 

 

 

Del 29/02/2024 al 19/03/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Auxiliar tècnic/a mitjà/na de servei a les persones, per concurs de mèrits, de personal laboral fix, vinculat a l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data valoracions.

                  

 

 

 

 

Del 29/02/2024 al 19/03/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Auxiliar de logística, per concurs de mèrits, de personal laboral fix, vinculat a l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 Admesos i exclosos provisionals. Data valoracions.

                 Resultats finals.

                  

 

 

 

 

Del 29/02/2024 al 19/03/2024

(tots dos inclosos

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a Auxiliar de biblioteca, per concurs de mèrits, de personal laboral fix, vinculat a l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data valoracions.

                 

                  

 

 

 

 

Del 29/02/2024 al 19/03/2024

(tots dos inclosos

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a administratiu/va, per concurs de mèrits, de personal laboral fix, vinculat a l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data valoracions.

                  Admesos i exclosos definitius.

                  Resultats prova de Català.

 

 

 

Del 29/02/2024 al 19/03/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a tècnic/a de gabinet-tècnic/a de cultura, (Grup: C1) borsa de treball per concurs oposició, personal laboral/funcionari temporal.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                  

 

 

 

 

Del 21/02/2024 al 11/03/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a integrador/a social, borsa de treball per concurs oposició, personal laboral/funcionari temporal.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data de les prroves.

                  Resultats prova de Català.

                  Resultats primera prova. Data i hora segona prova (entrevista).

                  Resultats finals.

 

 

 

 

 

Del 21/02/2024 al 11/03/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a tècnic/a d'informàtica, borsa de treball per concurs oposició, personal laboral/funcionari temporal.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                  Resultats prova de Català.

                  Resultats finals.

                  

 

 

 

 

Del 06/02/2024 al 26/02/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar dues places d'auxiliars administratius/ves, vinculat a l'oferta d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos provisionals. Valoracions.

                  Admesos i exclosos definitius.

                  Resultats prova de Català.

                  Esmena admesos i exclosos definitius.

                  Resultats  finals.

 

 

 

                 

                  

 

 

 

 

Del 06/01/2024 al 25/01/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar tres places de professor/a escola d'adults, vinculat a l'oferta d'estabilització de l'any 2022.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 Admesos i exclosos provisionals. Valoracions.

                 Admesos i exclosos definitius.

                 Resultats finals.

                  

 

 

 

 

Del 06/01/2024 al 25/01/2024

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria per seleccionar un/a vigilant notificador/a, concurs oposició funcionari de carrera.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                 Admesos i exclosos provisionals. Data de les proves.

                 Admesos i exclosos definitius

                 Resultats finals.

 

 

 

Del 06/01/2024 al 25/01/2024

(tots dos inclosos)