En aquesta categoria trobareu les convocatòries d'ocupació relacionades amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, tant de l'oferta pública d'ocupació (lliure o de promoció interna) com de la borsa de treball per cobrir les necessitats puntuals de la mateixa administració.

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball per seleccionar un/a tècnic/a superior en dret.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

 

 

Del 3/12/2022 al 22/12/2022  (tots dos inclosos)

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball per seleccionar un/a tècnic/a de serveis a les persones. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Data de les proves.  

 

Del 5/11/2022 al 24/11/2022  (tots dos inclosos)

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball per seleccionar un/a tècnic/a de noves tecnologies i informàtica.  

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

 

 

Del 26/10/2022 al 14/11/2022  (tots dos inclosos)

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball per seleccionar un/a tècnic serveis econòmics.  

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Data de les proves 

                  Nota informativa. 

                  Resultats finals. 

Del 8/10/2022 al 27/10/2022  (tots dos inclosos)

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar un/a plaça de sergent de la Policia Local per promoció interna. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Dates de les proves.

 

Del 1/10/2022 al 20/10/2022  (tots dos inclosos)

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball d'un/a auxiliar administratiu/a.

 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Data de les proves. 

                  Admesos i exclosos definitius.

                  Resultats prova català.

 

Del 15/09/2022 al 4//10/2022  (tots dos inclosos)

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball d'un/a administratiu/a.

 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de le proves. 

                  Resulats prova català.

                  Admesos i exclosos definitius.

 

 

Del 15/09/2022 al 4//10/2022  (tots dos inclosos)

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball d'un/a treballador/a social 

 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Dates de les proves. 

                  Admesos i exclosos definitius. 

                  Resultats primera prova.

                  Resultats finals.

Del 9/09/2022 al 28/09/2022  (tots dos inclosos)

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball d'un/a educador/a social 

 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Dates de les proves. 

                  Admesos i exclosos definitius 

                  Resultats primera prova.

                  Resultats finals. 

Del 9/09/2022 al 28/09/2022  (tots dos inclosos)

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball d'un/a tècnic/a especialista

 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Dates de les proves. 

                  Resultats primera prova.

                  Resultats finals. 

Del 24/08/2022 al 12/09/2022  (tots dos inclosos)

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a generar una borsa de treball d'un/a conserge.

 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  D'acord com queda reflectit a l'apartat 3 de les bases de la convocatòria, les instàncies                      han d'anar acompanyades dels documents exigits. 

                  Decret admesos i exclosos. Dates de les proves.

                  Admesos i exclosos definitius.

                  Resultats primera prova. 

                  Resultats finals.

Del 24/08/2022 al 12/09/2022  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball per seleccionar un/a auxiliar de biblioteca

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a generar una borsa de treball d'un/a auxiliar biblioteca.

 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats de la prova de català.

                  Resultats primera prova.

                  Resultats finals

 

Del 16/07/2022 al 4/08/2022  (tots dos inclosos)

        

Convocatòria borsa de treball per seleccionar un/una arquitecte tècnic.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria per seleccionar un/a arquitecte tècnic.

                  

                                 Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                                 Model declaració jurada.

                                 Admesos i exclosos. Data de les proves

                                 Resultats primera prova

                                 Resultats finals

  

Del 9/07/2022 al 28/07/2022  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball per seleccionar un/a tècnic/a mitjà/na de serveis a les persones.

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per a generar una borsa de treball d'un/a tècnic/a mitjà/na de serveis a les persones.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves  

                  Resultats primera prova.

                  Resultats finals

        

Del 21/05/2022 al 9/06/2022  (tots dos inclosos)

        

 

Convocatoria borsa de treball per seleccionar un/una gruista.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria borsa de treball per seleccionar  un/una gruista.

 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves                                  

                  Resultats finals. 

Del 3/05/2022 al 23/05/2022  (tots dos inclosos)

 

 

Convocatoria de dues places d'agent de policia, funcionaris de carrera, una plaça pel sistema de concurs oposició lliure i una plaça pel sistema de concurs de mobilitat horizontal.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria dues plaçes d'agent de policia

                  Sol·licitud per a la presentació a proves per concurs oposició lliure.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves per concurs de mobilitat. 

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Admesos i exclosos definitius.

                  Recordatori dates i llocs proves.

                  Resultats primera i segona prova concurs oposició lliure.

                  Resultats cas pràctic concurs mobilitat horitzontal.  

                  Resultats proves físiques concurs oposició lliure.

                  Resultats proves físiques mobilitat horitzontal.

                  Resultats adequació psicoprofessional concurs oposició lliure. 

                  Resultats adequació psicoprofessional mobilitat horitzontal. 

                  Resultats concurs oposició lliure

                  Resultats mobilitat horitzontal.

                  Reconeixements mèdics: lloc, data i hora. 

                  Resultats finals concurs oposició lliure.

                  Resultats finals mobilitat horitzontal. 

Del 21/04/2022 al 10/05/2022  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball per seleccionar un/a tècnic/a de mitjans de comunicació 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria borsa de treball per seleccionar un/a tècnic/a de mitjans de comunicació. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats finals

          

Del 5/04/2022 al 25/04/2022  (tots dos inclosos)