En aquesta categoria trobareu les convocatòries d'ocupació relacionades amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, tant de l'oferta pública d'ocupació (lliure o de promoció interna) com de la borsa de treball per cobrir les necessitats puntuals de la mateixa administració.

Convocatòria borsa de treball Tècnic/a auxiliar de Serveis Econòmics

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a auxiliar de serveis econòmics per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal funcionari temporal.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  

           

           

          

          

Del  26/02/2021 al 17/03/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball Tècnic/a de Gabinet - Tècnic/a de Cultura 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i seleccionar un/a tècnic/a gabinet i tècnic de Cultura per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'ajuntament de sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.          

                  Resultats de la prova de català.

                  Admesos i exclosos definitus.

                  Resultats de la primera prova

           

           

          

          

Del  22/12/2020 al 11/01/2021  (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball auxiliar Tènic/a Serveis a les Persones

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i seleccionar un/a auxliliar tècnic/a serveis a les persones per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'ajuntament de sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.              

                  Admesos i exclosos definitius.   

                  Resultats de la primera prova       

 

           

           

          

          

Del  22/12/2020 al 11/01/2021 (tots dos inclosos)

 

Convocatòria d'una plaça de Caporal/a de la Policia Local

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per la cobertura d'una plaça en propietat de Caporal/a de la Policia Local per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs-oposició de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.       

                  Resultats de la primera prova      

                  Resultats de la tercera prova

 

 

           

          

          

Del  08/11/2020 al 27/11/2020 (tots dos inclosos)

 

Convocatòria d'una plaça Tècnic/a Mitjà/na de Servei a les Persones

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per la cobertura d'una plaça de tècnic/a mitjà/na de serveis a les persones per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs-oposició de personal laboral fix, publicada a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.           

 

           

           

          

          

Del  20/11/2020 al 09/12/2020 (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball Oficial de Segona vinculat a Jardineria

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i seleccionar un/a oficial de segona vinculat a jardineria per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'ajuntament de sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Dates de les proves.

                  Admesos i exclosos definitius.

                  Resultats de la primera prova.

                  Resultats finals.

           

          

          

Del  14/11/2020 al 03/12/2020 (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball Educador/a Social 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i seleccionar un/a educador/a social per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'ajuntament de sant Pere de Ribes, per concursoposició de personal laboral/funcionari temporal.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Resultats de la primera prova.

                  Resultats finals.

           

          

          

Del  3/11/2020 al 23/11/2020 (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball Auxiliar Administratiu/va 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i seleccionar un/a auxiliar administratiu/va per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal funcionari temporal.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.

                  Admesos i exclosos definitius.   

                  Resultats de la prova de català    

                  Resultats de la primera prova

                  Resultats finals 

           

           

          

          

Del  23/10/2020 al 11/11/2020 (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball Advocat/da

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i seleccionar un/a Advocat/da per tal de poder cobrir vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral temporal.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos. Data de les proves.   

                  Resultats finals       

 

           

           

          

          

Del  21/10/2020 al 09/11/2020 (tots dos inclosos)

 

Convocatòria borsa de treball Tècnic/a mitjà/na de Diversitat i Ciutadania i Igualtat

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball i seleccionar un/a Tècnic/a mitjà/na de Diversitat i Ciutadania i Igualtat per tal de poder cobrir programes de subvencions i acumulacions de tasques de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal laboral/funcionari temporal.

                  •Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                   Admesos i exclosos. Data de les proves.

                   Model declaració jurada.

                   Admesos i exclosos definitius.

                   Resultats prova català.

                   Resultats primera prova.

                   Resultats finals.

           

          

          

Del  16/09/2020 al 05/10/2020 (tots dos inclosos)