En aquesta categoria trobareu les convocatòries d'ocupació relacionades amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, tant de l'oferta pública d'ocupació (lliure o de promoció interna) com de la borsa de treball per cobrir les necessitats puntuals de la mateixa administració.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

 

 

 

Encara no està obert termini de presentació d'instàncies.

 

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar 8 places d'oficial primera vinculat a jardineria de personal laboral fix 

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

 

 

 

Del 25/03/2023 al 13/04/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar un/a plaça d'enginyer/a tècnic/a.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

 

 

 

Del 25/03/2023 al 13/04/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball per seleccionar un/a oficial segona jardineria

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Data de les proves.

             

Del 18/02/2023 al 9/03/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball per seleccionar un/a oficial segona d'obres. 

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Data de les proves

 

 

Del 18/02/2023 al 9/03/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball per seleccionar un/a oficial primera electricista.

                     

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Data de les proves.

                    

 

 

 

Del 15/02/2023 al 6/03/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball per seleccionar un/a tècnic/a mitjà/na d'igualtat

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Data de les proves.

                   

Del 11/02/2023 al 2/03/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball per seleccionar un/a tècnic/a de diversitat i ciutadania 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Data de les proves. 

                  Resultats primera prova.

                   

Del 11/02/2023 al 2/03/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball per seleccionar un/a tècnic/a mitjà/na de serveis a les persones. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Data de les proves. 

                  Resultats primera prova.

                   

Del 9/02/2023 al 28/02/2023

(tots dos inclosos)

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball per seleccionar un/a tècnic/a superior en dret.

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Data de les proves

                  Resultats prova català. 

                  Admesos i exclosos definitius. 

                  Resultats primera prova.

                  Resultats finals. 

Del 3/12/2022 al 22/12/2022  (tots dos inclosos)

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball per seleccionar un/a tècnic/a de serveis a les persones. 

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Data de les proves.  

                  Resultats prova català. 

                  Admesos i exclosos definitius

                  Resultats primera prova.

                  Resultats finals. 

                 

Del 5/11/2022 al 24/11/2022  (tots dos inclosos)

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball per seleccionar un/a tècnic/a de noves tecnologies i informàtica.  

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Data de les proves. 

                  Resultats finals.

Del 26/10/2022 al 14/11/2022  (tots dos inclosos)

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

 

Convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball per seleccionar un/a tècnic serveis econòmics.  

                  Sol·licitud per a la presentació a proves de selecció de personal.

                  Model declaració jurada.

                  Admesos i exclosos.Data de les proves 

                  Nota informativa. 

                  Resultats finals. 

Del 8/10/2022 al 27/10/2022  (tots dos inclosos)