Tal i com estableix el Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes els òrgans bàsics de l'organització municipal són:

  • El Ple municipal
  • L'alcalde/essa
  • La Junta de Govern Local
  • Els tinents/entes d'alcalde

Són òrgans complementaris dels anteriors, les comissions informatives, la junta de portaveus, els òrgans de participació ciutadana, els diferents consells municipals i qualsevol altre òrgan establert pel municipi, així com la comissió especial de comptes.

 

Calendari dels òrgans de govern i comissions informatives:

 

GENER

comissions informatives: 14
junta de portaveus: 21
sessió plenària: 28

 

FEBRER

comissions informatives: 4
sessió plenària extraordinària: 6 (estat del municipi)
junta de portaveus: 10 (s’avança a dilluns, donat que dimarts és la Festa Major de Santa Eulàlia)
sessió plenària ordinària: 18

 

MARÇ

comissions informatives: 3
junta de portaveus: 10
sessió plenària: 17

(Aplaçada al 31 per la covid-19. Sessió telemàtica).

 

ABRIL

comissions informatives: 14
junta de portaveus: 21
sessió plenària: 28

 

MAIG

comissions informatives: 5
junta de portaveus: 12
sessió plenària: 19

 

JUNY

comissions informatives: 2
junta de portaveus: 9
sessió plenària: 16