Projectes en tràmit

 

ÍNDEX D'EXPEDIENTS

 1. Projecte skate park a les Roquetes
 2. Projecte constructiu d'adequació de terreny per aparcament provisional al sector SUPP-6 Can Jove
 3. Projecte executiu instal·lació caldera amb biomassa a l'Espai Blau, piscina municipal de Sant Pere de Ribes
 4. Projecte bàsic i executiu de la Urbanització exterior de la Casa de la Vila i Estudi de Seguretat i Salut
 5. Projecte executiu de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila- FASE 2
 6. Projecte revisat de l'interceptor d'aigües pluvials de la zona alta de Les Roquetes. Fase 2
 7. Projecte d'adequació de la Plaça Hernán Cortés del nucli de Les Roquetes
 8. Projecte d'obres complementàries al projecte de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila. Fase 1
 9. Projecte d'obres per la supressió de barreres arquitectòniques i millora de l'accessibilitat al carrer Cid Campeador al nucli de Les Roquetes
 10. Modificació del projecte executiu 48 habitatges al sector Mercat-Parc central de Les Roquetes
 11. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per a l'ampliació i millora de l'enllumenat públic del quadre 48 al nucli de Ribes
 12. Aprovació inicial projecte bàsic i executiu per l'enderroc d'edificacions existents i construcció nova grada i marquesina al camp de futbol de Ribes
 13. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la reparació de la pavimentació asfàltica de vials als nuclis de Ribes i les Roquetes
 14. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la construcció per a les obre de millora de la xarxa d'aigua potable a la zona de Can Puig del nucli de Ribes.  
 15. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la construcció de millora a las xarxa d'aigua potable al c/ Murillo del nucli de Les Roquetes.

 

1. Projecte skate park a les Roquetes

 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 13/06/2016, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

2. Projecte constructiu d'adequació de terreny per aparcament provisional al sector SUPP-6 Can Jove

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 18/07/2016, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

3. Projecte executiu instal·lació caldera amb biomassa a l'Espai Blau, piscina municipal de Sant Pere de Ribes

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 19/08/2016, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

5. Projecte executiu de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila- FASE 2

 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 06/09/2016, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

6. Projecte revisat de l'interceptor d'aigües pluvials de la zona alta de Les Roquetes. Fase 2

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 30/03/2017, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

7. Projecte d'adequació de la Plaça Hernán Cortés del nucli de Les Roquetes 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 31/05/2017, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

8. Projecte d'obres complementàries al projecte de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila. Fase 1

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 22/6/2017, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex   

9. Projecte d'obres per la supressió de barreres arquitectòniques i millora de l'accessibilitat al carrer Cid Campeador al nucli de Les Roquetes

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 10/08/2017, INCLÒS 

Tornar índex 

10. Modificació del Projecte executiu 48 habitatges al sector Mercat-Parc central de Les Roquetes

 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 10/08/2017, INCLÒS 

Tornar índe

11. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per a l'ampliació i millora de l'enllumenat públic quadre 48 al nucli de Ribes

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 01/09/2017 

Tornar índex

12. Aprovació inicial projecte bàsic i executiu per l'enderroc d'edificacions existents i construcció nova grada i marquesina al camp de futbol de Ribes

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 15/09/2017

 

Tornar índex

13.Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la reparació de la pavimentació asfàltica de vials als nuclis de Ribes i les Roquetes

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 08/09/2017

 

Tornar índex

14.Projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la construcció per a les obre de millorade la xarxa d'aigua potable a la zona de Can Puig del nucli de Ribes. 

 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 25/10/2017, INCLÒS 

 

Tornar índex

15. Projecte i estudi bàsic de seguretat i salut per la construcció per a les obre de millora de la xarxa d'aigua potable al c/ Murillo del nucli de Les Roquetes. 

 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 25/10/2017, INCLÒS 

Tornar índex