Projectes en tràmit

 

ÍNDEX D'EXPEDIENTS

  1. Projecte skate park a les Roquetes
  2. Projecte constructiu d'adequació de terreny per aparcament provisional al sector SUPP-6 Can Jove
  3. Projecte executiu instal·lació caldera amb biomassa a l'Espai Blau, piscina municipal de Sant Pere de Ribes
  4. Projecte bàsic i executiu de la Urbanització exterior de la Casa de la Vila i Estudi de Seguretat i Salut
  5. Projecte executiu de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila- FASE 2
  6. Projecte revisat de l'interceptor d'aigües pluvials de la zona alta de Les Roquetes. Fase 2
  7. Projecte d'adequació de la Plaça Hernán Cortés del nucli de Les Roquetes
  8. Projecte d'obres complementàries al projecte de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila. Fase 1
1. Projecte skate park a les Roquetes

 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 13/06/2016, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

2. Projecte constructiu d'adequació de terreny per aparcament provisional al sector SUPP-6 Can Jove

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 18/07/2016, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

3. Projecte executiu instal·lació caldera amb biomassa a l'Espai Blau, piscina municipal de Sant Pere de Ribes

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 19/08/2016, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

5. Projecte executiu de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila- FASE 2

 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 06/09/2016, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

6. Projecte revisat de l'interceptor d'aigües pluvials de la zona alta de Les Roquetes. Fase 2

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 30/03/2017, INCLÒS (PERIODE FINALITZAT)

Tornar índex

7. Projecte d'adequació de la Plaça Hernán Cortés del nucli de Les Roquetes 

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 31/05/2017, INCLÒS 

Tornar índex

8. Projecte d'obres complementàries al projecte de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila. Fase 1

DOCUMENTS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 22/6/2017, INCLÒS 

Tornar índex