Projectes en tràmit

ÍNDEX EXPEDIENTS

  1. Aprovació inicial del projecte de connexió de la xarxa viària del sector Vilanoveta del terme municipal de Sant Pere de Ribes amb la vialitat del terme municipal de Vilanova i la Geltrú.
  2. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu, de l'ESS, la certificació energètica del projecte i la documentació tècnica necessària en matèria d'incendis de la reforma de la biblioteca Josep Pla de Les Roquetes.
  3. Aprovació inicial del projecte de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de Sant Pere de Ribes.

 

 

 

 

 

 
2. Aprovació inicial del projecte bàsici i executiu, l'ESS, la certificació energètica del projecte i la documentació tècnica necessària en matèria d'incendis de la reforma de la biblioteca Josep Pla de Les Roquetes

Tornar índex

3. Aprovació inicial del projecte de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de Sant PEre de Ribes.  
  1. Memòria i annexos
  2. Plànols
  3. EBSS
  4. Plec condicions
  5. Pressupost
  6. Definició actuacions
  7. Estudi estat actual

    PUBLICACIÓ AL BOPB DEL 21/5/19 AL 3/7/2019 AMBDÓS INCLOSOS

Tornar índex