Projectes en tràmit

ÍNDEX EXPEDIENTS

 1. Aprovació inicial del projecte de connexió de la xarxa viària del sector Vilanoveta del terme municipal de Sant Pere de Ribes amb la vialitat del terme municipal de Vilanova i la Geltrú.
 2. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu, de l'ESS, la certificació energètica del projecte i la documentació tècnica necessària en matèria d'incendis de la reforma de la biblioteca Josep Pla de Les Roquetes.
 3. Aprovació inicial del projecte de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de Sant Pere de Ribes.
 4. Aprovació inicial del projecte de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila Fase II_Revisat.
 5. Aprovació inicial del projecte de millora de la zona verda - Parc Puigmal de Les Roquetes.
 6. Aprovació inicial del projecte de reforma i pavimentació als carrers 9 de novembre, Sant Sebastià i carreró de la Torreta del nucli de Ribes. 
 7. Aprovació inicial del proejecte bàsic-executiu i EBSS pel condicionament de l'Avinguda Mas d'en Serra, tram 1, entre c/ Sant Jordi i c/ Eugeni d'Ors.
 8. Aprovació inicial del projecte executiu del carril bici i EBSS a l'Avinguda Montseny al nucli de Mas d'en Serra.
 9. Aprovació inicial del projecte itinerari de vianants al c/ Sitges, des del c/ Sagrada família fins al camí de Can Quadres.

 

 

 

 
2. Aprovació inicial del projecte bàsici i executiu, l'ESS, la certificació energètica del projecte i la documentació tècnica necessària en matèria d'incendis de la reforma de la biblioteca Josep Pla de Les Roquetes

Tornar índex

3. Aprovació inicial del projecte de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de Sant Pere de Ribes.  
 1. Memòria i annexos
 2. Plànols
 3. EBSS
 4. Plec condicions
 5. Pressupost
 6. Definició actuacions
 7. Estudi estat actual

    PUBLICACIÓ AL BOPB DEL 21/5/19 AL 3/7/2019 AMBDÓS INCLOSOS

Tornar índex

4. Aprovació inicial del projecte de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila, Fase II_Revisat.  
 1. ANNEX SOSTENIBILITAT
 2. ANNEX MANTENIMENT
 3. ANNEX ESTRUCTURAL
 4. RESIDUS
 5. PROGRAMA DESENVOLUPAMENT
 6. PROGRAMA DESENVOLUPAMENT BIS
 7. CONSUMS
 8. CONTROL QUALITAT
 9. JUSTIFICACIO PREUS
 10. MEMÒRIA
 11. PLECS
 12. AMIDAMENTS
 13. PRESSUPOST
 14. QUADRE DE PREUS 1
 15. QUADRE DE PREUS 2
 16. EBSS
 17. PLÀNOLS (I)
 18. PLÀNOLS (II)

    PUBLICACIÓ AL BOPB DEL 11/6/2019 AL 24/7/2019, AMBDÓS INCLOSOS

Tornar índex

5. Aprovació inicial del projecte de la millora de la zona verda - Parc Puigmal de Les Roquetes  

    PUBLICACIÓ AL BOPB DEL 1/7/2019 AL 12/8/2019, AMBDÓS INCLOSOS

Tornar índex

6. Aprovació inicial del projecte de reforma i pavimentació als carrers 9 de novembre, Sant Sebastià i carreró de la Torreta del nucli de Ribes 

    PUBLICACIÓ AL BOPB DEL 5/7/2019 AL 19/8/2019, AMBDÓS INCLOSOS

Tornar índex7

7. Aprovació inicial del projecte bàsic-executiu i EBSS pel condicionament de l'Avinguda Mas d'en Serra, tram 1, entre c/ Sant Jordi i c/ Eugeni d'Ors

    PUBLICACIÓ AL BOPB DEL 14/8/2019 AL 27/9/2019, AMBDÓS INCLOSOS

Tornar índex 

8. Aprovació inicial del projecte executiu del carril bici i EBSS a l'Avinguda Montseny al nucli de Mas d'en Serra

    PUBLICACIÓ AL BOPB DEL 14/8/2019 AL 27/9/2019, AMBDÓS INCLOSOS

Tornar índex 

9. Aprovació inicial del projecte itinerari de vianants al c/ Sitges, des de c/ Sagrada Família fins al cami de Can Quadres

    PUBLICACIÓ AL BOPB DEL 14/8/2019 AL 27/9/2019, AMBDÓS INCLOSOS

Tornar índex