Amb l’objectiu de facilitar la INFORMACIÓ URBANÍSTICA, us informem del següent:

Disposeu d’informació urbanística del municipi en el Sistema de Informació Territorial Municipal (SITMUN), que és una eina de consulta que integra cartografia i bases de dades amb tecnologia de servidor de mapes via web i permet la visualització estructurada de cartografies temàtiques (com el cadastre, el planejament urbanístic municipal, infraestructures, xarxes de serveis, inventaris, ortofotos, etc. Hi podreu accedir clicant en el següent enllaç:

 

 

Disposeu també del Registre de planejament urbanístic de Catalunya, on trobareu els instruments de planejament del nostre terme municipal que estan vigents i que són d'aplicació:

https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/inici

 

Si no trobeu resposta, us podeu adreçar directament a la bústia de correu electrònic per fer la vostra consulta:

consultesurbanistiques@santperederibes.cat

 

VISITES CONCERTADES SERVEIS TÈCNICS D’URBANISME I D’ACTIVITATS

 

Si, tot i així, no teniu resposta a la vostra consulta, podeu demanar VISITA CONCERTADA amb els serveis tècnics d’urbanisme i/o d’activitats, indicant clarament el motiu de la vostra consulta i la modalitat que desitgeu, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, o bé descarregant el formulari i presentar-lo al Registre General de l’Ajuntament.

Podeu sol·licitar visita per fer consultes alhora de temes urbanístics i d’activitats però caldrà especificar-ho en el formulari, que podreu presentar de manera presencial a les Oficines d'Atenció al Ciutadà, descarregant-vos el formulari de sol·licitud que trovareu més avall, o bé a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, clicant en aquest enllaç.

 

Un cop rebuda la petició, ens posarem en contacte amb el sol·licitant per concretar dia i hora de la visita.