Junta de Portaveus

És l'òrgan consultiu i de col·laboració de l'alcalde/essa per a l'elaboració de l'ordre del dia dels plens. Pot ser consultada per a qualsevol altre assumpte.

Està presidida per l'alcaldessa, Abigail Garrido, i en formen part els portaveus dels grups municipals:

PSC-CP Sra. Francisca Carrasquilla
CIU-VIA Sr. Lluís Giralt
UM9-CUP-PA Sr. Tomàs Carandell
Fem Poble Sr. Alejandro Conde
PP Sr. José Asín
ERC-AM Sr. Josep Graells

 

Periodicitat

La Junta de Portaveus se celebra normalment el segon dimarts de cada mes, a les 19h (a Ribes o a les Roquetes).