Tal i com estableix el Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes els òrgans bàsics de l'organització municipal són:

  • El Ple municipal
  • L'alcalde/essa
  • La Junta de Govern Local
  • Els tinents/entes d'alcalde

Són òrgans complementaris dels anteriors, les comissions informatives, la junta de portaveus, els òrgans de participació ciutadana, els diferents consells municipals i qualsevol altre òrgan establert pel municipi, així com la comissió especial de comptes.

 

Calendari previst dels òrgans de govern, comissions informatives i plens (primer semestre 2022):

 

GENER:

COMISSIONS INFORMATIVES: 11

JUNTA DE PORTAVEUS: 18

SESSIÓ PLENÀRIA: 26

 

FEBRER:

EXTRAORDINARI ESTAT DEL MUNICIPI: 1

COMISSIONS INFORMATIVES: 8

JUNTA DE PORTAVEUS: 15

SESSIÓ PLENÀRIA: 22

 

MARÇ:

COMISSIONS INFORMATIVES: 1

JUNTA DE PORTAVEUS: 8

SESSIÓ PLENÀRIA: 15

 

ABRIL:

COMISSIONS INFORMATIVES: 5

JUNTA DE PORTAVEUS: 12

SESSIÓ PLENÀRIA: 19

 

MAIG:

COMISSIONS INFORMATIVES: 3

JUNTA DE PORTAVEUS: 10

SESSIÓ PLENÀRIA: 17

 

JUNY:

COMISSIONS INFORMATIVES: 7

JUNTA DE PORTAVEUS: 14

SESSIÓ PLENÀRIA: 21

 

JULIOL:

COMISSIONS INFORMATIVES: 5

JUNTA DE PORTAVEUS: 12

SESSIÓ PLENÀRIA: 19

 

SETEMBRE:

COMISSIONS INFORMATIVES: 6

JUNTA DE PORTAVEUS: 13

SESSIÓ PLENÀRIA: 20

 

OCTUBRE:

COMISSIONS INFORMATIVES: 4

JUNTA DE PORTAVEUS: 11

SESSIÓ PLENÀRIA: 18

 

NOVEMBRE:

COMISSIONS INFORMATIVES: 8

JUNTA DE PORTAVEUS: 15

SESSIÓ PLENÀRIA: 22

 

DESEMBRE:

COMISSIONS INFORMATIVES: 5

JUNTA DE PORTAVEUS: 13

SESSIÓ PLENÀRIA: 20