Tal i com estableix el Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes els òrgans bàsics de l'organització municipal són:

  • El Ple municipal
  • L'alcalde/essa
  • La Junta de Govern Local
  • Els tinents/entes d'alcalde

Són òrgans complementaris dels anteriors, les comissions informatives, la junta de portaveus, els òrgans de participació ciutadana, els diferents consells municipals i qualsevol altre òrgan establert pel municipi, així com la comissió especial de comptes.

 

Calendari dels òrgans de govern i comissions informatives (segon semestre):

 

JULIOL:

COMISSIONS INFORMATIVES: 7

JUNTA DE PORTAVEUS: 14

SESSIÓ PLENÀRIA: 21

 

SETEMBRE:

COMISSIONS INFORMATIVES: 1

JUNTA DE PORTAVEUS: 8

SESSIÓ PLENÀRIA: 15

 

OCTUBRE:

COMISSIONS INFORMATIVES: 6

JUNTA DE PORTAVEUS: 13

SESSIÓ PLENÀRIA: 20

 

NOVEMBRE:

COMISSIONS INFORMATIVES: 10

JUNTA DE PORTAVEUS: 17

SESSIÓ PLENÀRIA: 24

 

DESEMBRE:

COMISSIONS INFORMATIVES: 1

JUNTA DE PORTAVEUS: 9

SESSIÓ PLENÀRIA: 15