Tal i com estableix el Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes els òrgans bàsics de l'organització municipal són:

  • El Ple municipal
  • L'alcalde/essa
  • La Junta de Govern Local
  • Els tinents/entes d'alcalde

Són òrgans complementaris dels anteriors, les comissions informatives, la junta de portaveus, els òrgans de participació ciutadana, els diferents consells municipals i qualsevol altre òrgan establert pel municipi, així com la comissió especial de comptes.

 

Calendari previst dels òrgans de govern i comissions informatives (primer semestre 2021):

 

GENER:

COMISSIONS INFORMATIVES: 12

JUNTA DE PORTAVEUS: 19

SESSIÓ PLENÀRIA: 26

 

FEBRER:

COMISSIONS INFORMATIVES: 2

JUNTA DE PORTAVEUS: 9

SESSIÓ PLENÀRIA: 16

 

ESTAT DEL MUNICIPI: 4

 

MARÇ:

COMISSIONS INFORMATIVES: 2

JUNTA DE PORTAVEUS: 9

SESSIÓ PLENÀRIA: 16

 

ABRIL:

COMISSIONS INFORMATIVES: 6

JUNTA DE PORTAVEUS: 13

SESSIÓ PLENÀRIA: 20

 

MAIG:

COMISSIONS INFORMATIVES: 4

JUNTA DE PORTAVEUS: 11

SESSIÓ PLENÀRIA: 18

 

JUNY:

COMISSIONS INFORMATIVES: 1

JUNTA DE PORTAVEUS: 8

SESSIÓ PLENÀRIA: 15