Garantia Juvenil per a joves titulats

Des de l'Ajuntament sabem que la recerca de la primera feina un cop obtingut el títol és una tasca complicada i moltes vegades el mercat de treball no dóna l'oportunitat a aquelles persones que malgrat tenir la titulació no tenen experiència laboral.

Volem oferir-te la possibilitat de treballar amb nosaltres, d'integrar-te als diferents departaments que formen part de la nostra institució.

Potser no t'havies plantejat exercir la teva professió en un ajuntament. Malgrat que els procediments segurament difereixen de l'empresa privada i que la finalitat, com a entitat pública, no sigui lucrativa, hi ha cabuda per a moltes professions i oficis.

Per a la contractació de joves titulats és necessari tenir una edat compresa entre els 18 i 29 anys, haver finalitzat estudis reglats (o certificat de professionalitat), estar inscrit a Garantia Juvenil (si nó ho esteu, podeu demanar assessorament personalitzat a través de les les OAC) i estar inscrits a l'oficina de treball com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO).

 

Dins la convocatòria de l´any 2017 de “Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya” l´Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha formalitzat la contractació en pràctiques de 6 mesos a jornada completa a 5 joves: 1 tècnica de comunicació, 1 enginyer, 1 tècnic informàtic, 1 tècnic mitjà de servei a les persones i 1 treballadora social.

 

 “Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. Subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, regulat per l'Ordre ORDRE TSF/213/2016, d'1 d'agost.”

 

cid:image001.jpg@01D28E9C.A16FB260     cid:image002.jpg@01D28E9C.A16FB260       cid:image003.jpg@01D28E9C.A16FB260   cid:image004.jpg@01D28E9C.A16FB260